Một quyển sách
đã truyền cảm hứng cho hơn 350 triệu người
thoái xuất khỏi Đảng Cộng Sản Trung Quốc

Người Trung Quốc bắt đầu đốt sách và vật phẩm của ác đảng tà linh

4/6/05 — Từ DAJIYUAN.COM

Đốt đi đốt nó đi,

Mỗi chữ mỗi nợ máu,
Mỗi trang quỷ khóc gào.

Trời, người cùng đánh trận,
Tà linh lẩn đi đâu!

Đốt đi đốt nó đi,
Nó làm tổ tiên sợ,
Nó tẩy não ông cha.

Đời ta ta tỉnh táo,
Vứt nó, được tiêu dao!

Ngày đăng: 6-06-2005