Một quyển sách
đã truyền cảm hứng cho hơn 350 triệu người
thoái xuất khỏi Đảng Cộng Sản Trung Quốc

Các khẩu hiệu ‘Trời diệt Đảng Cộng Sản Trung Quốc’ xuất hiện trong dịp Tết Nguyên Đán

16/04/2006
Thời báo Đại Kỷ Nguyên – ngày 3 tháng 3, năm 2007

Khẩu hiệu trên tường viết: “Trời diệt ĐCSTQ, Thoát khỏi ĐCSTQ để bảo đảm an toàn”.

Chỉ ngay sau Tết Nguyên Đán, các bức ảnh từ lục địa Trung Hoa đã cho thấy các khẩu hiệu về việc thoát khỏi ĐCSTQ đã xuất hiện trên nhiều vùng. Một số người ở Trung Quốc đã viết thư cho website Minghui ở hải ngoại và mô tả các phản ứng của người dân đối với sự lan truyền của “Chín Bài bình luận về Đảng Cộng Sản (Cửu Bình)” và đợt bộc phát những thoái xuất khỏi Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ) được tạo ra bởi Cửu Bình trong dịp Tết Nguyên Đán.

Một người từ lục địa Trung Hoa đã viết trong bài báo của mình gửi cho Minghui:

“Một đồng nghiệp đã hỏi tôi đã đọc Cửu Bình chưa. Tôi nói rằng tôi đã thấy nó trên Internet. Anh ấy nói rằng anh ấy đã trở về quê trong dịp Tết Nguyên Đán. Vào sáng ngày mùng 1 Tết, một bản sao của Cửu Bình đã được đặt trước cửa mỗi nhà. Nhiều người đã tụ lại để đọc. Mọi người đều thích Cửu Bình”.

“Tôi thấy một người công nhân trẻ đang thảo luận gì đó với bốn, năm bà lớn tuổi rất nghiêm túc. Tôi đi qua và nghe anh ta nói về Cửu Bình. Anh ta còn có thể kể lại [nội dung] sách!”

Sau đây là các bức ảnh chụp tại miền bắc Trung Quốc:

Khẩu hiệu viết: “Trời diệt ĐCSTQ, Thoát khỏi ĐCSTQ để bảo đảm an toàn” (Thời báo Đại Kỷ Nguyên)

Khẩu hiệu viết: “Trời diệt ĐCSTQ” (Thời báo Đại Kỷ Nguyên)

Khẩu hiệu trên tường viết: “Thoát khỏi ĐCSTQ để bảo đảm an toàn” (Thời báo Đại Kỷ Nguyên)

Ngày đăng: 16-04-2007