Một quyển sách
đã truyền cảm hứng cho hơn 350 triệu người
thoái xuất khỏi Đảng Cộng Sản Trung Quốc

Giám đốc Tổ chức Luật Nhân quyền kêu gọi ”Hãy thận trọng về sự bức hại bên ngoài Trung quốc” trong bài nói chuyện trước Quốc hội Hoa kỳ

06/08/2007
Dr. Terri Marsh (Minh huệ. net)

Vào ngày 19 tháng 7, 2007, các đệ tử Pháp Luân Công từ Châu Âu, Hoa kỳ, Á châu và khắp nơi trên thế giới tổ chức một cuộc tập họp trước Quốc hội Hoa kỳ kể kêu gọi giải thể đảng Cộng sản Trung quốc (ĐCSTQ) và chấm dứt chính sách khủng bố Pháp Luân Công. Một số dân biểu Hoa kỳ, các đại diện từ các tổ chức phi chính phủ, các luật sư nhân quyền và nạn nhân của chính sách khủng bố Pháp Luân Công nói chuyện trong cuộc tập họp. Họ kêu gọi ĐCSTQ lập tức chấm dứt chính sách khủng bố Pháp Luân Công mà đã kéo dài trong 8 năm. Bài nói chuyện dưới đây là của Tiến sĩ Luật Terri Marsh, Giám đốc của Tổ chức Luật Nhân quyền tại Hoa thịnh đốn.

Chưa bao giờ có một nhu cầu khẩn cấp để bảo vệ những quyền căn bản và tự do hơn hôm nay, khi một chính sách khủng bố nhắm vào Chân, Thiện, Nhẫn và những người đang tu luyện theo đó – đó là các đệ tử Pháp Luân Công – tiếp tục lan tràn không chỉ đến Hồng kông, Singapore, Indonesia, Mã lai á, mà còn lan tràn đến Anh quốc, Pháp, Bỉ và ngay cả Hoa kỳ.

Rằng hàng ngàn đệ tử Pháp Luân Công đã lần lượt bị tra tấn đến chết bởi đảng Cộng sản Trung quốc (ĐCSTQ) tại Trung quốc là một sự thật ai cũng biết. Rằng tội ác mổ cắp các bộ phận nội tạng từ các đệ tử Pháp Luân Công tại Trung quốc là bước cuối cùng trong quá trình tra tấn và là lời tố cáo mà không một ai dám xem nhẹ vì bản báo cáo của Matas/Kilgour, bản báo cáo của Mantuk Novak, một chuyên viên điều tra tra tấn của Liên Hiệp quốc, và một số báo cáo của các tổ chức khác như là những bằng chứng không thể nào từ chối được.

Trong khi nhiều người nhắm mắt làm ngơ trước chính sách khủng bố Pháp Luân Công vẫn tiếp diễn tại Trung quốc, một số trong chúng ta đòi hỏi về sự thật hay mức độ tàn ác của các nhóm có trách nhiệm.

Nhưng ít có người biết đến về tầm rộng lớn vượt hẳn ra ngoài biên giới Trung quốc để kềm kẹp những đệ tử Pháp Luân Công ngay tại Hoa kỳ này và mọi nơi khác trên thế giới. Khi Giang Trạch Dân ra lệnh các tay lãnh tụ trong ĐCSTQ trong một bài nói chuyện nổi tiếng của y vào ngày 7 tháng 6, 1999 mà trong đó y nhấn mạnh rằng Pháp Luân Công là mối đe doạ cho an ninh, ổn định và phát triển của Trung quốc và phải bị trừ diệt, tận gốc rễ, càn quét bằng mọi giá nếu cần thiết, y không giới hạn biên giới của Trung quốc. Thật ra, y gọi Pháp Luân Công là một phong trào chính trị vũ trang và điều khiển bởi các thế lực thù nghịch như Hoa kỳ.

Là một cựu đảng viên cao cấp trong ĐCSTQ và trog đơn vị giống như lực lượng cảnh sát đặc biệt trong thời Đức quốc xã là Phòng 610, Chen Yonglin, đã nói rất rõ, cuộc chiến chống Pháp Luân Công là được phát động trong 2 phương diện – ngay tại Trung quốc và nước ngoài. Được điều khiển bởi Bộ Giáo dục, một phần bởi các tham sứ quán Trung quốc tại Hoa kỳ và các nơi khác trên thế giới, một phần bởi các Hội Sinh viên Đại học Trung quốc, một phần bởi chế độ bù nhìn mà trước đây hoàn toàn dân chủ tại Hồng kông, việc xâm lấn của các chính sách của ĐCSTQ vào các mặt nội bộ tại các quốc gia nước ngoài như của chúng ta làm cho chúng ta phải ngừng lại, hỏi mình, hỏi chính phủ mình – chúng ta có muốn xuất khẩu đến Trung quốc một luật pháp, một cơ quan điều hành pháp luật độc lập và tôn trọng nhân dân và nhân quyền hay chúng ta muốn Trung quốc xuất khẩu sang chúng ta những nhãn hiệu kem đánh răng độc hại, thức ăn chó, mèo, và đồ chơi độc hại, cùng với chính sách khủng bố tín ngưỡng, các suy nghĩ tự do, độc lập, lương tâm và các nguyên lý khác mà là mối đe doạ cho sự đa hợp chủng của nó.

Chúng ta không đủ thời gian để kể hết tất cả các sự kỳ cục của nó. Nhưng tôi sẽ nói rằng Trung quốc đã dùng sổ đen để cấm đoán, giới hạn nhân quyền của người ngoại quốc dưới pháp luật của ngoại quốc, bao gồm mới đây một chính sách khủng bố chống lại hàng ngàn công dân Đài loan vì họ bị từ chối không cho vào Hồng kông, dùng áp lực bắt buộc họ lên phi cơ trở về, đã vi phạm quyền tự do căn bản của Hồng kông, cần phải được bàn đến bởi các chính phủ dân chủ trên thế giới. Quyền căn bản và đạo đức không khác nhau về thể loại vì chúng xảy ra ở nơi xa. Bắng cách đóng cửa biên giới của họ với những người Đài loan tốt, thiện lương, Văn phòng Di trú Hồng kông tách lìa không những hàng ngàn thiện nhân khác, nhưng tự họ đóng cửa sự thiện lương của chính nó. Bằng cách đóng cửa đối với những người tốt, trung nghĩa, văn phòng Di trú Hồng kông, tự nó, đóng cửa với sự trung nghĩa.

Để kết luận, tôi muốn đề cập đến một mối đe dọa mới đây xuất hiện tại các trang mạng Internet tại các Hội Sinh viên Trung quốc tại một đại học nổi tiếng tại Hoa kỳ. Nó cảnh cáo rằng cuộc chiến với Pháp Luân Công không chỉ ngay tại Trung quốc, mà giết hại, và những hành động đe doạ khác đang chờ những ai có lòng thành tín với Pháp Luân Công bất cứ ở đâu và khắp mọi nơi trên thế giới.

Là một luật sư và Giám đốc cuả Tổ chức Luật Nhân quyền, tôi yêu cầu tất cả các luật sư, công chức, giáo chức và các thành viên trong dư luận cùng làm việc với nhau để chấm dứt chính sách khủng bố Pháp Luân Công đang xảy ra không chỉ tại Trung quốc, mà còn ngay tại Hoa kỳ và tại hầu hết các quốc gia trên thế giới.


Dịch từ: http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2007/8/2/88246.html

Ngày đăng: 6-08-2007