Một quyển sách
đã truyền cảm hứng cho hơn 350 triệu người
thoái xuất khỏi Đảng Cộng Sản Trung Quốc

Hội thảo Ba-lê ủng hộ 5 triệu người thoái Đảng Cộng Sản Trung Quôc

Thời báo Đại Kỷ Nguyên 27/10/2005

Một buổi hội thảo đặc biệt do Thời báo Đại Kỷ Nguyên tổ chức tại Ba-lê ngày Chủ nhật để ủng hộ 5 triệu người thoái Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Quan khách đặc biệt gồm có Nguyên Tham Vụ Ngọai Giao của Lãnh Sự Quán Trung Quốc (TQ) tại Sydney, Ô. Chen Yonglin và cựu Cảnh Sát Viên phòng 6-10, Ô. Hao Fengjun.

Một buổi hội thảo về thoái Đảng Cộng Sản Trung Quốc tại Ba lê ngày 23 tháng 10 (Thời báo Đại Kỷ Nguyên)

Những người đào nhiệm Trung Quốc (TQ) Chen Yonglin, Hao Fengjun đã cho biết lý do và kinh nghiệm về việc đào nhệm của họ. Khi được hỏi về sự bang giao Pháp-Hoa Chen nói chính phủ Pháp hiểu rõ bản chát tà ác của ĐCSTQ nhưng vì quyền lợi kinh tế đã lựa chọn phải hợp tác với ĐCSTQ.

Chen nói: “Tôi hy vọng chính phủ Pháp có thể thấy được sự khủng hoảng ở TQ ngay bây giờ. ĐCSTQ đang ngồi trên ngọn núi lửa bị nung nấu bởi lòng phẫn uất của nhân dân TQ. Ngọn núi lửa này có thể bùng nổ bât cứ giờ nào. Các nước Tây phương hãy nên chuẩn bị”

Cựu Cảnh sát viên Hao nói thêm rằng sự tuyên cáo mới đây của Hội học thuật Pháp Luân Đại Pháp có một ảnh hương vô cùng lớn trong việc làm thức tỉnh các giới chức ĐCSTQ đang tiếp tục đàn áp học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Hao nói “Tôi hy vọng sẽ có nhiều người tại Hoa Lục tiến bước lên. Khi nào họ sẽ tiến lên, ông bảo nó tùy ở lương tri của họ, nếu họ tin rằng không nên tiếp tục đàn áp Pháp Luân Đại Pháp và muốn tiến bước lên thì chúng ta có thể giúp họ”

Cuộc du hành Âu Châu của Chen và Hao làm cho các giới cao cấp ĐCSTQ chú ý. Chen nói ĐCSTQ theo sát những hoạt động của họ. Ông bảo trong cuộc hội thảo trước đây của ông có ít nhất 3 bạn đồng nghiệp ngoại giao của Ông tham dự.

Ngày đăng: 31-10-2005