Một quyển sách
đã truyền cảm hứng cho hơn 350 triệu người
thoái xuất khỏi Đảng Cộng Sản Trung Quốc

Kilgour và Matas Trả lời với chính phủ Trung quốc

19/07/2006
Viết bởi David Kilgour và David Matas – Ngày 8 tháng 7 năm 2006

Cựu Dân biểu Quốc hội (phía sau) David Kilgour, và luật sư nhân quyền nổi tiếng thế giới David Matas (trước) tham dự trong một cuộc họp báo, tại Ottawa vào ngày 6 tháng 7, 2006, để phát hành bản báo cáo điều tra về vụ mổ cắp các bộ phận nội tạng từ các đệ tử Pháp Luân Công vẫn đang còn sống.


Vào ngày 6 tháng 7, cựu Giám đốc Á châu Thái bình dương trong Bộ Ngoại giao Canada, David Kilgour và luật sư nhân quyền nổi tiếng thế giới David Matas phát hành một bản báo cáo xác nhận lời tố cáo về mổ cắp các bộ phận nội tạng tại Trung quốc. Chế độ Cộng sản Trung quốc liền lên tiếng từ chối hoàn toàn bản báo cáo và tấn công, đả kích Kilgour và Matas. Đại Kỷ Nguyên rất sung sướng được đăng bài trả lời của ông Kilgour và Matas với chính phủ Trung quốc về những lời từ chối, đả kích về bản báo cáo này.

****************

Chính phủ Trung quốc phát hành một bài phát biểu để trả lời cho bản báo cáo của chúng tôi Bản Báo cáo về Tố cáo vụ Mổ cắp các bộ phận nội tạng của các đệ tử Pháp Luân Công tại Trung quốc ngày 6 tháng 7, 2006. Lời phát biểu của họ đăng trên www.chinaembassycanada.org. Chúng tôi có những phản ứng với lời phát biểu của họ:

1. Lời phát biểu của chính phủ Trung quốc phát hành cùng ngày với Bản Báo cáo của chúng tôi. Lời phát biểu của chính phủ Trung quốc từ chối Bản Báo cáo của chúng tôi không sự thật. Chúng tôi xem hành động này là không thích đáng. Nó có nghĩa là chính phủ Trung quốc có phát biểu nhưng không điều tra xem xét thử Bản Báo cáo này có đúng hay không.

2. Lời phát biểu của chính phủ Trung quốc bắt đầu với lời lẽ:
“Để che đậy lời tố cáo bậy bạ của họ về “Trại Tập Trung Tô gia Đồn”, mà đã phơi bày sự thật, Pháp Luân Công đã thay đổi chiến lược”…
Câu nói này không đúng về nhiều mặt. Trước hết, ý nó nói là Bản Báo cáo của chúng tôi là của Pháp Luân Công. Tuy nhiên, điều này là sai. Chúng tôi không phải là đệ tử Pháp Luân Công. Chúng tôi điều tra và đưa ra Bản Báo cáo này như là những thiện nguyện viên và chúng tôi không được Pháp Luân Công hay bất cứ ai trả tiền thù lao. Bản Báo cáo của chúng tôi là lời phán xét của chúng tôi. Chúng tôi không làm cho Pháp Luân Công hay bất cứ ai khi chúng tôi kết luận trong Bản Báo cáo.

3. Lý lẽ về Trại Tập trung Tô Gia Đồn mà chính phủ Trung quốc nói đến là muốn nói đến một người vợ của một cựu bác sĩ giải phẫu tại Bệnh viện Tô gia đồn. Người nhân chứng này không phải là đệ tử Pháp Luân Công. Người này không thay đổi hay chuyển hướng câu chuyện của bà ta. David Kilgour phỏng vấn bà ta. Nguyên văn bài phỏng vấn có thể đọc trong phần Phụ lục 13 của Bản Báo cáo.

4. Theo ý kiến của chúng tôi, nói rất rõ trong Bản Báo cáo, rằng người đàn bà này không nói dối. Chúng tôi kết luận rằng bà ta nói lên sự thật và rất tin cậy.

5. Trong Bản báo cáo của chúng tôi, chúng tôi không dựa trên chỉ một nhân chứng này để đi đến kết luận. Trong Bản Báo cáo đây là những lời chúng tôi nói về lời chứng nhận của nhân chứng:
“Lời khai của một người vợ của một bác sĩ giải phẫu xác nhận lời tố cáo về mổ cắp các bộ phận nội tạng từ các đệ tử Pháp Luân Công là có thật, một phần là vì nó nói rất rõ về chi tiết. Tuy nhiên, những chi tiết này cũng gây nên những khó khăn cho chúng tôi, vì nó cho rất nhiều tin tức mà không tài nào kiểm chứng hết được. Chúng tôi rất miễn cưỡng dựa vào một mình những tin tức, dữ kiện này. Vì thế, cuối cùng, chúng tôi dựa vào những lời khai này như là một lời chứng khác khi nó đúng với những dữ kiện khác, chứ chúng tôi không dùng nó như là một bằng chứng duy nhất”.

Bản Báo cáo của chúng tôi vẫn giữ đúng những lời nhân chứng này khai, nhưng còn mở rộng ra nhiều hơn nữa, với chủ đích lớn hơn, chứ không phải chỉ có Bệnh viện Tô gia đồn.

6. Lời phát biểu của chính phủ Trung quốc nói:
“Rõ ràng đây là mục đích để làm nhục thanh danh của Trung quốc”

Chúng tôi trả lời rằng chúng tôi không hề có ý định làm nhục thanh danh Trung quốc. Sự quan tâm lớn lao của chúng tôi là tôn trọng sự thật và nhân quyền.

7. Lời phát biểu của chính phủ Trung quốc sau đó nói:
“Trung quốc hoàn toàn theo đúng những nguyên tắc của Tổ chức Y tế Thế giới được ký vào năm 1991, ngăn cấm buôn bán các bộ phận nội tạng và bắt buộc người hiến phải viết bản đồng ý trước khi tiến hành và người hiến được quyền từ chối vào phút cuối”

Lời phát biểu này không đúng với sự thật. Trên mạng của Trung tâm Giúp đỡ Cấy Ghép Nội tạng Thế giới của Trung quốc có đến hồi tháng Tư năm này nêu rất rõ giá cả cho từng bộ phận nội tạng được cấy ghép. Bản giá này bị xóa đi trên mạng từ hồi tháng Tư, nhưng vẫn còn bản sao. Muốn xem mạng này, xin vào http://en.zoukiishoku.com. Muốn xem bản cũ, xin vào đây. Tương tự, rất nhiều người đã trả tiền để được cấy ghép nội tạng tại Trung quốc, xin trực tiếp hỏi họ.

8. Lời phát biểu của chính phủ Trung quốc là luôn luôn tuân theo đúng nguyên tắc rằng người hiến phải viết lời đồng ý trước khi mổ là một điều hoàn toàn sai sự thật. Tổ chức Theo dõi Nhân quyền đã báo cáo rằng những bản đồng ý lấy từ các tù nhân tử hình rất ít. Tổ chức này cũng nói thêm rằng, thậm chí trong số rất ít các trường hợp này:
“tình trạng vi phạm trắng trợn nhân quyền tại Trung quốc, là từ lúc người ta mới bị kết tội có thể tử hình cho đến lúc họ bị tử hình, là những tình trạng có tính vô lý, và không bao giờ “được sự đồng ý thật sự của họ”.

— Tiến trình và Pháp lý về Tử hình tại Trung quốc, Tháng Tám 1994

9. Lời phát biểu của Trung quốc tiếp tục:

“Trung quốc đã ban hành luật lệ về cấy ghép nội tạng, nói rõ rằng cấm đoán mua bán nội tạng và đưa ra một số điều lệ cho cấy ghép nội tạng nhằm để bảo đảm an toàn và sức khoẻ cho bệnh nhân. Những điều luật này yêu cầu các cơ quan y tế mà có đủ tiêu chuẩn để cấy ghép nội tạng phải đăng ký tại tỉnh bang. Những cơ quan không đăng ký bị cấm đoán không cho cấy ghép nội tạng. Nếu chính phủ tìm thấy những cơ quan đăng ký vi phạm những điều lệ này, thì chính phủ sẽ tước quyền đăng ký và trừng phạt những người trách nhiệm”

Chúng tôi xin nói rằng điều này có, và chúng tôi có ghi rõ trong Bản Báo cáo. Chúng tôi nói thêm rằng những điều luật này chỉ được áp dụng chỉ vài ngày trước ngày 1 tháng 7. Sự kiện này không phải là câu trả lời cho những kết luận của chúng tôi đã xảy ra trước ngày đó. Hơn nữa, tại Trung quốc, có một khoảng cách rất xa, giữa một luật được đưa ra, và áp dụng điều luật đó.

10. Chính phủ Trung quốc viết tiếp:

“Rõ ràng rằng những tin đồn của Pháp Luân Công đều có tham vọng chính trị”

Những điều chúng tôi điều tra, kiểm chứng chỉ dựa trên bằng chứng, nhân chứng, không phải tin đồn. Mỗi một điều kiểm chứng đều có bằng chứng và được kiểm chứng riêng biệt.

11. Chính phủ Trung quốc nói tiếp:

“Vì thế, cái gọi là “Bản báo cáo Điều tra Độc lập” được dựng nên bởi một vài người Canada dựa trên tin đồn và lời tố cáo dối trá là không đúng sự thật và thiên vị. Chúng tôi tin tưởng rằng những điều lừa dối đều không đứng vững, và không bao giờ kiểm chứng được dù phải kiểm chứng 1000 lần. Chúng tôi hy vọng rằng nhân dân Canada sẽ không bị lừa dối dưới sự che đậy của Pháp Luân Công, và nhiều người sẽ biết được tính tà giáo của Pháp Luân Công”

Lời kết luận này là một lời tấn công cả hai phía: chúng tôi và Pháp Luân Công. Bản Báo cáo phải được phán xét bằng giá trị sự thật của nó. Tấn công tác giả của nó là điều không nên làm.

Thứ hai gọi Pháp Luân Công là một tà giáo là một bằng chứng đả kích, tấn công Pháp Luân Công. Đây là một lối tấn công, hạ nhục mà, tại Trung quốc, hủy hoại và nhục mạ Pháp Luân Công và chính điều này đã gây nên những vi phạm trầm trọng về nhân quyền.

Gọi một nhóm công dân vô tội là một “tà giáo” là một hình thức kích thích lòng thù ghét của mọi người, và không được chấp nhận tại Canada. Đây là một vi phạm, lợi dụng sự hiện diện ngoại giao của họ tại Trung quốc để Trung quốc tiến hành những hình thức kích thích lòng thù ghét này.

Muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc:

David Kilgour: (613) 747-7854
David Matas: (204) 944-1831
Bản Báo cáo có thể đọc tại đây: http://investigation.redirectme.net/

Ngày đăng: 19-07-2006