Một quyển sách
đã truyền cảm hứng cho hơn 350 triệu người
thoái xuất khỏi Đảng Cộng Sản Trung Quốc

Người Tây Tạng Thoái Đảng Cộng Sản Trung Quốc

Chúng tôi là người dân Tây Tạng, và tín ngưỡng gốc của chúng tôi là Phật Giáo. Cho tới bây giờ, chúng tôi vẫn còn đức tin nơi Phật Đạt Lai Lạt Ma và tinh thần từ bi bái ái của Đức Phật. Chính Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tà ác -tổ chức Mafia số 1 trên thế giới- buộc chúng tôi chống lại trời đất, nhân loại, và phản lại bổn tánh từ thiện của chúng tôi. Mặc dầu bị lôi kéo vào ĐCSTQ, chúng tôi oán ghét cái Đảng ấy và đã chấm dứt đóng hội phí đảng đã lâu. Nhưng Đảng ma này cứ tiếp tục khấu trừ tiền đảng phí vào lương tháng của chúng tôi.

Được biết rồi đây không lâu ĐCSTQ sẽ bị chư Thần tiêu diệt, chúng tôi phải dứt khoát không đi theo nó xuống địa ngục. Để bảo toàn an ninh cho bản thân, và cho gia đình con cái, chúng tôi long trọng tuyên bố Thoái Đảng Cộng Sản Trung Quốc và các tổ chức liên hệ với nó.

Pubuci, ZhaXi, Luosong, Lima
Chengdu, Sichuan
Ngày 19 tháng 7, 2005

Ngày đăng: 29-07-2005