Một quyển sách
đã truyền cảm hứng cho hơn 350 triệu người
thoái xuất khỏi Đảng Cộng Sản Trung Quốc

Những Thông điệp Rút khỏi Trung Cộng được tìm thấy khắp Trung Quốc

21/09/2006

Đại Kỷ Nguyên – Ngày 02/09/2006

Thông điệp: “Đọc Cửu Bình. Trời sẽ Diệt Trung Cộng”, được viết trên nhiều phiến đá gần điểm du lịch Đại Phật Đầu ở Thành phố Tế Nam. Mạng lưới (www.minghui.org)

Chín Bình luận về Đảng Cộng sản đã khai phá làn sóng lớn rút khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (Trung Cộng) kể từ khi được công bố vào ngày 18, tháng 11, 2004. Hơn 13 triệu người Trung Quốc đã công khai rút khỏi Trung Cộng và các tổ chức liên đới của nó thông qua mạng lưới Đại Kỷ Nguyên qua hơn 2 năm gần đây. Sự theo dõi và ngăn chặn truy cập Internet thậm chí không chỉ là không thể ngăn chặn được người dân đăng công bố rút Đảng của họ. Mà còn hơn thế nữa các bản công bố còn được đưa lên các bảng thông báo, các biển đăng ký, các cột điện thoại, và mục quảng cáo.

Tin tức về Cửu bình và về rút khỏi Trung Cộng có thể được tìm thấy khắp mọi nơi. Những đĩa DVD giảng rõ sự thật, những cuốn sách nhỏ, tập san, thông điệp, và các biển hiệu được tìm thấy thường xuyên đầy khắp tại các văn phòng chính phủ, Quốc hội Nhân dân, tại các công viên, các điểm du lịch, sở làm, các cơ sở giáo dục, bệnh viện, cửa hàng, dọc theo các đường phố ở các điểm dân cư. Đôi khi, những tài liệu này ở nguyên đó trong nhiều tháng đến một năm trước khi bị dỡ đi.

Cao Đại Duy, phát ngôn viên của Trung tâm Toàn cầu Phục vụ Thoái Đảng nói, “sự gia tăng của những công bố thoái xuất và các tiêu ngữ với số lượng lớn thực sự chỉ ra rằng rút khỏi Trung Cộng đang trở nên ngày càng hiện thực, đã phá vỡ và vượt qua sự ngăn chặn thông tin và đã loại trừ nỗi sợ hãi trong lòng nhân dân Trung Quốc. Hiển nhiên, làn sóng rút khỏi Trung Cộng trên khắp Trung Quốc sẽ trợ giúp nhiều người Trung Quốc hơn nữa nhận ra bản chấp ghê tởn của Trung Cộng, nhìn lại quá khứ và tương lai của chính mình và dám hình dung một đất nước Trung Quốc mới. Những ai đã nói ra lời phản kháng đối với Chủ nghĩa Cộng sản, đấy chính là niềm hy vọng của nhân dân và đất nước Trung Quốc.”

Thông điệp khích lệ nhân dân rút khỏi Trung Cộng trước đại sảnh của Văn phòng Hội đồng Nhân dân Huyện Hồ Quan. (Mạng lưới Clearwisdom.net)
Thông điệp Rút khỏi Trung Cộng tại điểm du lịch Đại Hiệp Cốc Thái Hành Sơn (Mạng lưới Clearwisdom.net)

Tỉnh Sơn Tây

Theo một báo cáo của mạng lưới Clearwisdom.net, ngày 5/8/2006, các thông điệp và bức họa công bố Cửu Bình cũng như khích lệ lòng dũng cảm của nhân dân rút khỏi Trung Cộng được tìm thấy trên điểm du lịch Đại Hiệp Cốc Thái Hành Sơn, ở Huyện Hồ Quan, Tỉnh Sơn Tây.

Thông điệp rút khỏi Trung Cộng tại điểm du lịch Đại Hiệp Cốc Thái Hành Sơn.(Clearwisdom.net)
Thông điệp Rút khỏi Trung Cộng gần tòa nhà chính phủ và tòa nhà Hội đồng Thành phố Đại Viên . (Clearwisdom.net)
Thông điệp Rút khỏi Trung Cộng tại điểm du lịch Đại Hiệp Cốc Thái Hành Sơn .(Clearwisdom.net)

Ngày 16/5/2006, những thông điệp và tài liệu giảng rõ sự thật được rải khắp trong những điểm dân cư, trong các công viên, cửa hàng và các trung tâm chăm sóc, vân vân, trên Đường Tân Kiến, Đường Đào Viên Bắc, Đường Bắc, Đào Viên Tam Hạng gần những tòa nhà quốc hộ thành phố và tòa nhà Hội đồng Thành phố.

Thông điệp rút khỏi Trung Cộng tại điểm du lịch Đại Hiệp Cốc Thái Hành Sơn .(Clearwisdom.net)
Thông điệp rút khỏi Trung Cộng tại điểm du lịch Đại Hiệp Cốc Thái Hành Sơn .(Clearwisdom.net)
Thông điệp rút khỏi Trung Cộng tại điểm du lịch Đại Hiệp Cốc Thái Hành Sơn .(Clearwisdom.net)

Ngày 18/6/2006. mạng lưới Clearwidom.net báo cáo rằng những thông điệp khích lệ rút khỏi Trung Cộng được nhìn thấy trong thời gian diễn ra Hội nghị Tư vấn Chính trị và Hội nghị Nhân dân Toàn quốc. Những thông điệp tương tự được nhìn thấy thường xuyên tại văn phòng chính phủ, Hội đồng Nhân dân, các công viên, điểm du lịch, các trường học, bệnh viện, cửa hàng và nhiều sở làm, và các vùng cư dân.

Thông điệp rút khỏi Trung Cộng tại thành phố Tế Nam (mạng lưới Clearwisdom.net)

Tỉnh Sơn Đông

Theo một báo cáo của mạng lưới Clearwisdom.net ngày 29/4/2006, tin tức về 10 triệu người rút khỏi Trung Cộng xuất hiện dọc theo các đường phố ở thành phố Tế Nam.

Thông điệp rút khỏi Trung Cộng tại điểm du lịch Đại Phật Đầu.(mạng lưới Clearwisdom.net)
Thông điệp rút khỏi Trung Cộng tại điểm du lịch Đại Phật Đầu.(mạng lưới Clearwisdom.net)

Nhiều tảng đá lớn ở điểm du lịch nổi tiếng Đại Phật Đầu ở tỉnh Tế Nam được vẽ lên những dòng chữ, “Thế giới cần Chân-Thiện-Nhẫn. Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Đừng tin những lời nói láo trên truyền thông”, và “Hãy đọc Cửu Bình. Trời sẽ diệt trừ Trung Cộng.”

Thông điệp rút khỏi Trung Cộng tại điểm du lịch Đại Phật Đầu.(mạng lưới Clearwisdom.net)
Thông điệp rút khỏi Trung Công tại điểm du lịch Đại Phật Đầu.(mạng lưới Clearwisdom.net)

Thành phố Thượng Hải

Mạng lưới Clearwisdom.net báo cáo ngày 3/5/2005 rằng những công bố rút khỏi Trung Cộng đột nhiên xuất hiện trong nhiều quận ở thành phố Thượng Hải.

Thông điệp rút khỏi Trung Cộng tại thành phố Thạch Gia Trang.( mạng lưới Clearwisdom.net)

Tỉnh Hà Bắc

Mạng lưới Clearwisdom.net báo cáo ngày 1/9/2005 rằng các bản công bố rút khỏi Trung Cộng, những bài giới thiệu về Cửu Bình, các bản tuyên bố trên thời báo Đại Kỷ Nguyên và cách rút khỏi Trung Cộng bắt đầu xuất hiện trên các đường phố ở thành phố Thạch Gia Trang. Hầu hết tài liệu đều được tìm thấy tại Trường Đại học Sư phạm Hà Bắc, Trường Đại học Kinh tế Thương mại Hà Bắc và Học viện Kỹ thuật Hướng nghiệp Hà Thạch Gia Trang, cũng như tại nhiều trường Đại học khác. Hầu hết những tờ rơi như trên cũng được tìm thấy trước cửa nhà tù Thạch Gia Trang. Bản báo cáo này trùng hợp về mặt thời gian khi mà thế giới đang bày tỏ sự cổ vũ đối với 10 triệu dũng sỹ đã rút khỏi Trung Cộng.

Thông điệp rút khỏi Trung Cộng ở thành phố Trường Xuân.(Clearwisdom.net)

Thành phố Trường Xuân

Ngày 14/8/2005, mạng lưới Clearwisdom.net báo cáo rằng vào chiều ngày 20/7 một cảnh tượng đáng chú ý xuất hiện ở thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm. Công bố rút khỏi Trung Cộng được tìm thấy khắp mọi nơi, thể hiện lực lượng mạnh mẽ chấn nhiếp đối với ác Đảng Trung Cộng. Những công bố này được dán gọn gàng trên những bức tường, các cột điện, và cửa nhà dọc theo các đường phố. Những người đăng ký rút khỏi Trung Cộng gồm mọi thành phần khác nhau, như công nhân kỹ thuật, kỹ sư máy móc, giáo viên, và nhiều chuyên ngành khác.

Thông điệp rút khỏi Trung Cộng trên đường phố ở Bắc Kinh.( mạng lưới Clearwisdom.net)
Thông điệp rút khỏi Trung Cộng ở thành phố Jiling.( mạng lưới Clearwisdom.net)

Bắc Kinh, thành phố Thiên Tân và những vùng khác của tỉnh Hà Bắc.

Giữa ngày 17 và ngày 19 tháng 6, người dân từ thành phố Bắc Kinh, thành phố Thiên Tân, tỉnh Hà Bắc và khắp thế giới đã truyền bá thành công 80 ngàn bản sao của Chín Bình cũng như thông tin về rút khỏi Trung Cộng cho nhân dân ở khắp mọi thành phần khác nhau chỉ trong vòng 3 ngày. Họ dán các thông điệp trên các đường phố, những điểm giao thông công cộng, tàu điện và nhiều nơi công cộng khác. Những người ủng hộ nói rằng các tờ rơi được dán khắp các điểm dừng của xe điện ngầm ở Bắc Kinh.

Thông điệp rút khỏi Trung Cộng ở thành phố Nam Ninh.(Clearwisdom.net)

Tỉnh Quảng Tây

Được báo cáo vào ngày 6/6/2005 rằng trước và sau ngày mùng 4 tháng 6 năm 2005 những Thông điệp, “Hãy công bố thoái xuất của bạn khỏi Trung Cộng”, “Rút khỏi Trung Cộng vượt quá 2 triệu người”, “Ý trời muốn diệt Trung Cộng, rút khỏi Trung Cộng để đảm bảo an toàn”, xuất hiện trên đường phố của Thành phố Nam Ninh, thành phố Quảng Tây. Các thông điệp cỗ vũ rút khỏi Trung Cộng cũng xuất hiện. Những thông điệp này được tìm thấy trên đường, trên các ghế ngồi trong công viên, những bức tường và cổng quanh các hồ bơi, góc phố, điểm giao thông công cộng và trên các cột điện.

Thông điệp rút khỏi Trung Cộng ở tỉnh Hồ Bắc. Clearwisdom.net)

Tỉnh Hồ Bắc

Ngày 28/5/2005, mạng lưới Clearwisdom.net đã báo cáo rằng vào sáng ngày 23/5 các tờ rơi xuất hiện đồng thời ở Công viên Hiếu Cảm Hồ Bắc, đã đánh thức sự tò mò của nhiều người qua đường. Từ đó, người ta thường dừng lại để đọc và thảo luận về cuốn sách Chín Bình và một đĩa DVD được lưu lại chỗ đó.

Thông điệp rút khỏi Trung Cộng ở thành phố Cáp Nhĩ Tân (Clearwisdom.net)

Thành phố Cáp Nhĩ Tân

Ngày 24/5/2005 mạng lưới minhhui.net báo cáo rằng vào ngày 5 tháng 4, nhiều tờ rơi, những bản công bố thoái đảng, những bản sao Cửu Bình, tranh ảnh, và nhiều tài liệu giảng rõ sự thật khác xuất hiện trên đường phố Cáp Nhĩ Tân. Những tài liệu này được dán lên các cột điện, cửa hàng, trạm điện thoại, tường công viên, và các ban công.

Thông điệp rút khỏi Trung Cộng ở tỉnh Quảng Đông.(Clearwisdom.net)

Thành phố Quảng Đông

Theo một báo cáo của mạng lưới Clearwisdom ngày 27/4/2005, những Thông điệp về rút khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc xuất hiện ở Thiều Quan và Khúc Giang của Quảng Đông.

Ngày đăng: 21-09-2006