Một quyển sách
đã truyền cảm hứng cho hơn 350 triệu người
thoái xuất khỏi Đảng Cộng Sản Trung Quốc

Noi theo trào sóng thoái ĐCSTQ

Chúng tôi là những khoá sinh của một trường Cảnh Sát. Chúng tôi tất cả đều có lý tưởng khi mới nhập trường. Dù biết rằng Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã làm nhiều điều xấu xa, chúng tôi cho đấy chỉ là một tiến trình giai đoạn, và chúng tôi nghĩ nên cho nó có thời giờ. Ngày nay chúng tôi thấy nó tiếp tục giết người liên tiếp trong 50 năm. Cái mà nó gọi là giải phóng giai cấp lao động và nông dân hòan toàn là láo.

Thật là một ân sủng được thoái bỏ ĐCSTQ, bỏ Đoàn Thanh Niên và Đội Thiếu Niên Tiền Phong. Chúng tôi sẽ không bao giờ bị phải khuất phục trước những hành động tàn bạo của Đảng Công Sản nữa. Chúng tôi kêu gọi tất cả người dân Trung Quốc hãy tỉnh dậy. Hãy để cho Trung Quốc tiến tới tự do dân chủ càng sớm càng tốt.

Chen Sheng, Wu Jingyin, Hong Shishan, Xu Weiren, Wang Hean
Hoa Lục 25 tháng 10, 2005

Ngày đăng: 22-11-2005