Một quyển sách
đã truyền cảm hứng cho hơn 350 triệu người
thoái xuất khỏi Đảng Cộng Sản Trung Quốc

Phó Tổng Thống Indonesia đón nhận “Chín Bài Bình Luận”

Lý Trí — Ký giả Thời báo Đại KỶ Nguyên – Ngày 12 tháng 12, năm 2005

Phó Tổng thống Indonesia, ông Carla Kalla, đón nhận một bản sao của “Chín Bài Bình Luận về ĐẢng Cộng Sản” từ một tình nguyện viên của Thời báo Đại Kỷ Nguyên (Thời báo Đại Kỷ Nguyên)

JAKARTA – Vào sáng ngày 7 tháng 12 năm 2005, ông Yushuf Carla Kalla, phó tổng thống của Indonesia, đã đón nhận một bản sao của “Chín Bài Bình Luận Về Đảng Cộng Sản” (Chín Bài Bình Luận) từ một tình nguyện viên của Thời báo Đại Kỷ Nguyên tại Hội Chợ Sách Toàn Quốc Hàng Năm của Indonesia.

Sau khi ông Carla Kalla chủ trì nghi thức khai mạc Hội Chợ Sách Toàn Quốc Hàng Năm lần thứ 25 năm 2005 tại Đại Sảnh Hội Nghị Hilton, một tình nguyện viên của Thời báo Đại Kỷ Nguyên đã giới thiệu với ông một ấn bản sang trọng của “Chín Bài Bình Luận”. Vào lúc đó ông Kalla đang thăm hỏi các chủ gian hàng ở hai sảnh triển lãm lớn, ông đã lịch sự đón nhận cuốn sách và hỏi: “Cuốn sách này cho tôi phải không?” Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, ông đã gật đầu đáp tạ với một nụ cười ôn hòa.

Tình nguyện viên của Thời báo Đại Kỷ Nguyên nói với ông Kalla rằng “Chín Bài Bình Luận” được Thời báo Đại Kỷ Nguyên xuất bản và đây là lần đầu tiên Thời báo Đại Kỷ Nguyên tham dự hội chợ sách. Hội chợ sách đã được tổ chức ở Đại Sảnh Hội Nghị Hilton trong nhiều năm qua. Hội chợ sách năm nay được mở từ ngày mùng 7 tháng 12 tới ngày 11 tháng 12. Hơn một trăm nhà xuất bản đã tham dự, bao gồm cả những nhà xuất bản từ Singapore, Malysia, Brunei và các quốc gia lân cận khác.

Ngày đăng: 22-12-2005