Một quyển sách
đã truyền cảm hứng cho hơn 350 triệu người
thoái xuất khỏi Đảng Cộng Sản Trung Quốc

Tại sao xoá cái dấu hiệu ‘con thú’ ngay tức khắc là điều tối quan trọng?

Bài của Lâm Phong (Lin Feng)

“Ngày phán xét” có thể không bao lâu sẽ đến. Thánh Kinh viết, “Vì trong những ngày trước nước lụt (đại hồng thuỷ), người ta ăn, uống, cưới, gả như thường cho đến ngày Nô-ê vào tàu, và người ta không ngờ chi hết cho đến khi nước lụt tới mà đùa đem đi hết thảy.” (Ma-thi-ơ) Đó đúng là điều đã xãy ra trong trận sóng thần tsunami tại Nam Á. Chỉ vài phút trước khi sóng thần đánh vào vùng đó, trời trong sáng và biển bình an như tự bao giờ. Khi ngọn sóng thần đầu tiên rút lui, dân chúng ngờ ngẩn, nhìn ngắm ngọn sóng vĩ đại hoặc cả chạy theo ngọn sóng đang rút lui. Sau đó làn sóng thứ nhì đập vào. Nó vĩ đại và thình lình đến mực không ai còn có thời giờ để suy nghĩ hoặc phản ứng.

Có một lời khuyến cáo nói rằng, “Ngày tàn của Trung Cộng sẽ đến trong không bao lâu. Nhưng cái đảng chính trị tà ác nầy (một tà giáo) đã phạm phải vô lượng những đại tội đối với chúng sinh, Trời và Phật suốt lịch sử của nó, và các Trời Thần nhất định sẽ phán xét và giải quyết với con quỉ tà ác nầy.” Cũng nghiêm minh tuyên bố rằng, “Bất kỳ ai mà đã đi theo Đảng Cộng sản hoặc các tổ chức khác liên hệ với Đảng Cộng sản (những ai mà đã nhận cái dấu hiệu con vật từ những tà lực), [phải] rút lui khỏi nó mau lẹ, và xoá bỏ cái dấu hiệu tà ác.”

Thể theo Khải-huyền trong Kinh Thánh: “Nó (con thú) cũng khiến mọi người, nhỏ và lớn, giàu và nghèo, tự chủ và tôi mọi, đều chịu ghi dấu hoặc trên tay hữu (tay phải), hoặc trên trán, hầu cho người nào không có dấu ấy, nghĩa là không có danh con thú hay số của tên nó, thì không thể mua cùng bán được.”

Tại Trung Quốc lục địa, giữa những người thường, cho dù nó vẫn tồn tại, tổ chức của Đảng Cộng sản không có một vai trò thật sự nào cả. Giữa các viên chức Trung Quốc, cái mục đích duy nhất của sự tồn tại của nó là nhờ đó các lãnh đạo của nó có thể duy trì sự thống trị chính trị của họ và hưởng lợi từ đó. Với số người thoái xuất Đảng cộng sản Trung Quốc gia tăng nhanh chống, các lãnh đạo chính trị của Đảng hiện nay đang phát hành một lệnh nội bộ để đuổi việc những ai muốn thoái Đảng. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã trở thành băng đảng. Nó đang cố kéo mọi người đi theo nó xuống Địa ngục bằng cách đóng lên trán họ cái dấu hiệu đảng viên.

Những người mà đã bị đóng dấu con vật sẽ trở thành gì? Cũng trong Khải-huyền có nói: “Nếu ai thờ phượng con thú cùng tượng (hình ảnh) nó, và chịu dấu nó ghi trên trán hay trên tay, thì người ấy cũng vậy, sẽ uống rượu thạnh nộ không pha của Ðức Chúa Trời rót trong chén thạnh nộ Ngài; và sẽ chịu đau đớn trong lửa và diêm (diêm sinh) ở trước mặt các thiên sứ thánh và trước mặt Chiên Con. Khói của sự đau đớn chúng nó bay lên đời đời. Những kẻ thờ lạy con thú và tượng nó, cùng những kẻ chịu dấu của tên nó ghi, thì cả ngày lẫn đêm không lúc nào được yên nghỉ.”

Lời khuyến cáo thiêng liêng phải nên coi trọng và tiên tri thiêng liêng nhất định sẽ thành sự thật. Trời tạo nên con người, và an bày lịch sử và tương lai của nhân loại. Nhưng Trời không thể chọn tương lai của chúng ta cho chúng ta. Chúng ta phải tự mình chọn lựa. Tự quyết là luật trời! Đó là do lòng từ bi mà Trời nói trước về ‘con vật’ và Ngày Phán xét nhân loại để chúng ta có thể chọn lựa một cách khôn ngoan. Đã có nhiều dấu hiệu cho thấy rằng Ngày Phán xét đang tiến tới gần. Xin hãy nắm lấy cơ hội cuối cùng và chọn lựa đúng để cứu lấy mạng sống của chư vị!

Đã tới giờ thức tỉnh trước ý Thượng đế. Mạng sống của chư vị nằm trong sự chọn lựa của chư vị!

Ngày đăng: 5-08-2005