Một quyển sách
đã truyền cảm hứng cho hơn 350 triệu người
thoái xuất khỏi Đảng Cộng Sản Trung Quốc

Ly khai khỏi đảng Cộng sản Trung quốc để Ủng hộ Nhân quyền

Một người họ hàng của tôi ở hải ngoại mở cho tôi nghe một đoạn đối thoại được báo chí nước ngoài đăng tải rằng chính phủ Trung quốc đã bắt anh Chen Guangcheng, một người bị mù nhưng vận động nhân quyền cho Trung quốc tại huyện Yinan, thành phố Linyi, tỉnh Sơn đông. Anh Chen đã nỗ lực vận động nhân quyền cho công chúng [Ghi chú của ban biên tập: Chen đã giúp các nạn nhân bị bắt buộc phá thai tại Linyi]. Tôi khâm phục lòng can đảm của anh ta và cảm thấy đau đớn khi nghe anh ta bị bắt. Tôi hy vọng rằng mọi người sẽ đoàn kết với nhau để giải cứu anh. Tất cả chúng ta hãy đứng lên đấu tranh cho công lý và không để cho đảng Cộng sản Trung quốc (ĐCSTQ) tiếp tục hành động dã man, vô nhân đạo của chúng.

Tôi trân trọng tuyên thệ rằng tôi hoàn toàn ly khai khỏi đảng Cộng sản Trung quốc và tất cả các cơ quan liên hệ của chúng.

Wang Sesheng
Sơn đông, Trung quốc
Ngày 15 tháng 6, 2006

Ngày đăng: 4-07-2006