Một quyển sách
đã truyền cảm hứng cho hơn 350 triệu người
thoái xuất khỏi Đảng Cộng Sản Trung Quốc

Một phụ nữ bị bóp cổ đến chết vì có giữ Cửu Bình

29/7/05 — Từ DAJIYUAN.COM

Đảng CSTQ mới phát đông một đợt mới lùng bắt và đàn áp học viên Pháp Luân Công và những người chống đối cổ động cho Cửu Bình (Chín bài bình luận về đảng cộng sản). Nó cũng nhằm những người công khai bỏ đảng, đoàn, đội. Cơ quan Điều Tra Đàn Áp Pháp Luân Công (WOIPFG — Organization to Investigate the Persecution of Pháp Luân Gong) đã tiết lộ như vậy.

Theo WOIPFG, kể từ tháng 4, 2005, có hơn 600 học viên Pháp Luân Công bị bắt giữ. Bắt bớ xảy ra khắp nước, phần lớn người bị bắt đều bị đánh đập, tra khảo. Hàng chục bị bắt và xử án tù. Ít ra đã có một người bị bức hại đến chết vì có giữ Cửu Bình. Tổ chức WOIPFG đã lên án ĐCSTQ (Đảng cộng sản Trung Quốc) dùng bạo lực với người vô tội.

Bà Quách Lợi Phương (Guo Gao Lifang) là một học viên Pháp Luân Công thị Xiangtang, tỉnh Hồ Nam. Bà Quách, 54 tuổi, bị bóp cổ đến chết vì có một bản sao Cửu Bình. Khoảng lúc 3 giờ, ngày 31, tháng 3, 2005, một bọn ba tên trong có ít nhất 1 viên cảnh sát, ập vào nhà bà. Khi viên cảnh sát trông thấy bản sao Cửu Bình trên bàn viết của bà, chúng bắt bà về đồn để thẩm vấn và bức hại.

Sáng ngày 17 tháng 4, gia đình chị được thông báo bà chết bất thường. Khám nghiệm xác không thấy gì khác thường ở dạ dày. Chỉ có dấu tích chứng tỏ bị bóp cổ. Vì một người đang lành mạnh, nhiều sinh khí như thế mà bị bức hại đến chết chi trong vòng 2 tuần, cảnh sát sợ gánh chịu hậu quả đã xin bồi thường cho gia đình bà Quách nhưng bị từ chối. Trường hợp đã bị dấu nhẹm, không ai được phép nhận diện. Ngay cả nhân viên trại giam cũng bị theo dõi.

Ngày đăng: 30-07-2005