Một quyển sách
đã truyền cảm hứng cho hơn 350 triệu người
thoái xuất khỏi Đảng Cộng Sản Trung Quốc

Những tờ giấy bạc có khẩu hiệu ”Ly khai khỏi Đảng Cộng sản Trung quốc” rất phổ biến tại Trung quốc

08/05/2006

Dòng chữ trên tờ giấy bạc “Không thể chống lại ý Trời, Trời sẽ tru diệt Băng đảng Cộng sản” (Đại Kỷ Nguyên).

Tính đến ngày 25 tháng 4, có gần 10 triệu người tại Trung quốc đã tuyên bố ly khai khỏi đảng Cộng sản Trung quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức có liên hệ với chúng trên các mạng Thoái đảng của Đại Kỷ Nguyên. Những hoạt động chào mừng cũng được cử hành nhiều nơi trên thế giới. Vì thiếu phương tiện xử dụng mạng, rất nhiều người tại Trung quốc đang quảng bá chiến dịch này qua các bảng thông cáo công cộng, các bảng thông cáo tại các trạm xe lửa, ngay cả trên các trụ điện ngoài công cộng và còn nhiều phương tiện khác.

Một ký giả của Đại Kỷ Nguyên lần đầu tiên thấy nhiều tờ giấy bạc Trung quốc có viết nhiều khẩu hiệu như “Đọc Chín Bình luận về Đảng Cộng sản”, “Nhanh lên, ly khai khỏi ĐCSTQ”, và “Trời sẽ tru diệt ĐCSTQ” vào tháng 11 năm ngoái, và anh ta biết rằng việc này trở nên rất phổ biến với dân chúng Trung quốc dùng giấy bạc nhằm để nhắn nhủ với nhau.

Theo một cuộc phỏng vấn được tổ chức bởi một nhà báo với một số người đang phổ biến phương thức này, họ nói, thông thường, họ chọn những tờ giấy bạc có giá trị nhỏ vì những tờ có giá trị lớn như 100 đồng tiền Trung quốc thì ít lưu hành, thường thì họ chọn tờ 1 đồng hay tờ 2 đồng, vì những tờ này có số lượng lưu hành rộng lớn, nhất là xe buýt công cộng tại một số thành phố, hay tại nhiều siêu thị. Thông thường, khi người ta gặp những tờ giấy bạc có khẩu hiệu thì dùng ngay, nhưng mới đây, có một số lại cố giữ những tờ này làm kỷ niệm vì khi chế độ cộng sản bị tiêu diệt thì nó trở nên vô giá.

Những người này cũng nói với nhà báo này là rất nhiều người viết lời tuyên bố ly khai khỏi ĐCSTQ và những lời lẽ bị cấm đoán khác lên những tờ giấy bạc, và với sự giúp đỡ của mạng internet, phương pháp này đã lan rộng trên toàn quốc. Rất nhiều người vào mạng không những chỉ phổ biến phương thức này với bạn bè họ bằng hệ thống mạng, mà còn khích lệ cha mẹ và họ hàng họ tham gia vào hoạt động này.

Những người tham gia vào hoạt động này gồm nhiều thành phần trong xã hội nhưng cùng chung một ý nguyện: rất chán ghét chế độ cộng sản. Họ không cần phải là đệ tử Pháp Luân Công tại Trung quốc hay cựu đảng viên. Vì chế độ đã giết chóc rất nhiều tại Trung quốc, hầu hết mọi tầng lớp trong xã hội Trung quốc đều bị bức hại bằng cách này hay cách khác. Họ chọn phương thức này để viết khẩu hiệu trên các tờ giấy bạc vì nó an toàn, nhanh và phát truyền rộng rãi trong công chúng rất hữu hiệu.

Ngày đăng: 8-05-2006