Một quyển sách
đã truyền cảm hứng cho hơn 350 triệu người
thoái xuất khỏi Đảng Cộng Sản Trung Quốc

Thoái đảng (ý kiến phản hồi 03/2005 – 04/2006)

Tôi mới chỉ là một sinh viên, nhưng đã sớm nhận ra những điều vô lý của học thuyết cộng sản. Nếu tôi là Đảng viên trước khi đến với Cửu Bình, chắc chắn tôi sẽ tự hào mà tuyên bố rằng: Từ nay trở đi tôi tuyên bố ra khỏi ĐCSVN. Nhưng bây giờ thì có mời tôi cũng không vào ĐCS, tôi nghĩ đằng nào thì cũng không thèm vào ĐCS nữa, chi bằng rút khỏi đoàn TNCS HCM là cái của nợ tôi phải gia nhập để được dự thi Đại học. Ngoài ra tất cả những gì tôi biết về ĐTNCSHCM là một tổ chức vô dụng, tay sai của ĐCS, mỗi khi đến hạn thì thu đoàn phí, chẳng làm nên trò trống gì. Tôi xin nhắc lại: Từ nay tôi không còn đứng trong hàng ngũ Đoàn thanh niên cộng sản nữa.

T.N.C.H.,
Hà Nội, Việt Nam, 9/4/06.

Tự do tôn giáo

Chào quý bạn đọc! Tôi gửi bài này để nói tâm sự bức xúc của tôi về ĐCS, là một đảng không tôn trọng quyền tự do, và tôi rất ủng hộ những nhà tranh đấu cho tự do, tiêu biểu như Linh mục Nguyễn Văn Lý, cụ Lê Quang Liêm, Linh mục Nguyễn Hữu Giai… Tôi rất mong một ngày nào đó các nhà tranh đấu sẽ lấy lại quyền tự do cho người dân Việt, cho những ai đang phải chịu một giá rất đắt vì sự truy càn của cộng sản. Nguyện Thiên Chúa và Mẹ giúp đỡ các nhà tranh đấu. Tôi xin chân thành cảm ơn!

V.H.V.,
Huế, Việt Nam, 6/4/06.

Thoái ĐCS bất nhân

Bỏ ĐCS là tiếng nói và nguyện vọng và đòi hỏi của nhân dân, là hoà bình cho nhân loại, là đạo đức cho thế hệ tương lai, là hạnh phúc cho muôn nhà, là tiêu diệt tham nhũng, bạo quyền, độc tài, độc trị của ĐCS!!! là cứu lấy đạo pháp trường tôn cho dân tộc.

K.T.,
Sydney, Úc, 15/3/05

Ngày đăng: 10-04-2006