Một quyển sách
đã truyền cảm hứng cho hơn 350 triệu người
thoái xuất khỏi Đảng Cộng Sản Trung Quốc

Thư ngỏ gửi Tổng thống Bush: Làm ơn cho Jia Jia tỵ nạn chính trị tại Hoa kỳ

24/11/2006
viết bởi D.J. McGuire – China E-Lobby – Ngày 1 tháng 11, 2006

Thưa ngài Tổng thống,

Số phận của một người anh hùng đang nằm trong tay của ông.

Tại Hương cảng, Jia Jia đang chờ bị bắt bởi chế độ Cộng sản Trung quốc vì cố tình vận động dân chủ cho nhân dân Trung quốc. Không biết vì lý do gì, có thể biết được và cũng có thể không, vì nó quá phức tạp — Lãnh sự quán Hoa kỳ tại Hương cảng từ chối đơn xin tỵ nạn của ông ta.

Tôi thỉnh nguyện ngài ra lệnh cho lãnh sự quán thay đổi quyết định của họ để cho phép Jia tỵ nạn chính trị tại Hoa kỳ.

Jia có thể chỉ là một con người, nhưng những vấn đề phức tạp chung quanh ông ta rất to lớn. Là người đứng đầu của Hội chuyên gia Khoa học và Kỹ thuật của Shanxi, Jia là một chuyên gia kỹ thuật cao cấp.

Những tin tức, dữ kiện mà ông ta biết được từ các ngành kỹ thuật của Cộng sản Trung quốc có thể là một mối lợi to lớn về kỹ thuật cho xã hội dân chủ, đặc biệt trên thực tế là toàn bộ kỹ thuật về dân sự và quốc phòng có quan hệ rất chặt chẽ với nhau – nó có thể nói một cách đúng đắn rằng chúng không phải là hai, mà là một bộ phận với nhau.

Tuy nhiên, điều này còn hơn chỉ là tin tức bí mật từ Trung quốc. Từ khi phát hành Chín Bài Bình luận về Đảng Cộng sản Trung quốc cách đây 2 năm, đã có hơn 14 triệu đảng viên Đảng Cộng sản đã thấy được sự thật và ly khai khỏi đảng Cộng sản Trung quốc vì chán ghét nó. Nói một cách khác, một người trong số 100 người dân tại Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa là một cựu đảng viên Cộng sản (nói về bên trong Đảng, con số này có nghĩa là hơn hai người trong số 11 đảng viên).

Vì những lý do có thể hiểu được, rất nhiều cựu nhân viên cao cấp rất sợ, không dám lên tiếng. Jia, phải công nhận là một nhân viên cao cấp từ Cộng sản Trung quốc công khai tuyên bố với lời kêu gọi của ông ta cho một chế độ dân chủ tại Trung quốc. Hàng triệu cựu đảng viên đang theo dõi xem thử các quốc gia dân chủ có bảo vệ và giúp đỡ Jia hay không.

Bằng cách cho phép Jia tỵ nạn chính trị và bảo vệ Jia, Hoa kỳ chứng tỏ rằng tất cả các quốc gia trong thế giới dân chủ đang chờ đón Trung quốc cũng trở thành dân chủ. Ngược lại, từ chối không cho ông ta tỵ nạn chính trị tức là đưa ra dấu hiệu sai lầm rằng thế giới tự do rất sợ ĐCSTQ hơn là nhân dân Trung quốc.

Đây không phải là một dấu hiệu chúng ta muốn mọi người biết.

Jia Jia có thể còn hơn là chỉ là một người lãnh đạo trong phong trào dân chủ Trung quốc; ông ta có thể là một biểu tượng cho tất cả những người chán ghét chế độ Cộng sản mà họ đã được thế giới dân chủ biết đến và một biểu tượng khuyến khích cho những người khác đang suy tính ly khai khỏi đảng Cộng sản Trung quốc là làm một việc đúng đắn.

Đây chính là lý do chính mà ĐCSTQ rất sốt sắng vì không muốn Jia được chấp thuận tỵ nạn chính trị. Đây cũng là lý do chính cho tỵ nạn chính trị được chấp thuận.

Hãy để Jia Jia trở thành một biểu tượng của Trung quốc hôm nay, hơn là một người tử vì đạo của Trung Quốc.

Xin ngài Tổng Thống cho phép Jia Jia được tỵ nạn chính trị tại Hoa kỳ.

D.J. McGuire là đồng sáng lập của China e-Lobby và là Chủ tịch của Hệ thống Hỗ trợ Trung quốc. Anh ta cũng là tác giả của “Dragon in the Dark: đảng Cộng sản Trung quốc đã giúp đỡ những gì và như thế nào cho kẻ thù trong cuộc chiến tranh chống khủng bố.”

Dịch từ: http://www.theepochtimes.com/news/6-11-1/47668.html

Ngày đăng: 23-11-2006