Một quyển sách
đã truyền cảm hứng cho hơn 350 triệu người
thoái xuất khỏi Đảng Cộng Sản Trung Quốc

Tin ảnh: Khẩu hiệu ‘Ly khai khỏi đảng Cộng sản Trung quốc’ xuất hiện khắp nơi ở Trung quốc

31/10/2006
Đại Kỷ Nguyên – Ngày 18 tháng 10, 2006

Việc đăng tải loạt Chín Bài Bình luận về Đảng Cộng sản Trung quốc bởi Đại Kỷ Nguyên Thời báo vào tháng 11 năm 2004 đã tạo nên một làn sóng ly khai khỏi đảng Cộng sản Trung quốc, đoàn Thanh niên Cộng sản (ĐTNCS), và đội Thiếu niên Tiền phong (ĐTNTP) – một hiện tượng được mọi người đặt tên là “Ba Ly khai”. Hiện nay, đã có hơn 14 triệu người công bố ly khai khỏi đảng Cộng sản Trung quốc.

Các khẩu hiệu về việc ly khai khỏi đảng Cộng sản Trung quốc và đưa những tên đầu sỏ tội ác của ĐCSTQ ra trước công lý được dán khắp nơi ở Trung quốc. Những hiện tượng này cho thấy rằng ngày càng có nhiều người dân Trung quốc thức tỉnh và dùng các biện pháp ôn hoà và phù hợp với chuẩn mực đạo đức để giải tán ĐCSTQ.

2006-10-18-quitccp1.jpg
Khẩu hiệu “Trời sẽ diệt đảng Cộng sản Trung quốc (ĐCSTQ)” dán tại thành phố Taiyuan, tỉnh Shanxi. (Minhhui.net)

2006-10-18-quitccp2.jpg
“Thần sẽ diệt ĐCSTQ” viết tại thành phố Hefei, tỉnh An huy (Minhhui.net)

2006-10-18-quitccp3.jpg
“Trời sẽ diệt ĐCSTQ” viết tại thành phố Xian, tỉnh Shaanxi. (Minhhui.net)

2006-10-18-quitccp4.jpg
“Trời sẽ diệt ĐCSTQ” viết tại thành phố Huhhot, Khu nội Mông Cổ (Minhhui.net)

2006-10-18-quitccp5.jpg
Một khẩu hiệu ly khai khỏi đảng Cộng sản Trung quốc được dán trước trụ sở chính quyền thành phố Chuzhou, tỉnh An huy (Minhhui.net)

2006-10-18-quitccp6.jpg
Khẩu hiệu ly khai khỏi đảng Cộng sản Trung quốc được dán ở một khu dân cư thành phố Huai An, tỉnh Jiangsu (Minhhui.net)

2006-10-18-quitccp7.jpg
Các khẩu hiệu đòi đưa Giang Trạch Dân ra trước công lý xuất hiện ở Thượng hải (Minhhui.net)

2006-10-18-quitccp8.jpg
Các khẩu hiệu đòi đưa Giang Trạch Dân ra trước công lý xuất hiện ở thành phố Changzhi, tỉnh Shanxi (Minhhui.net)

2006-10-18-quitccp9.jpg
Một lời tuyên bố ly khai khỏi đảng Cộng sản Trung quốc được dán trên trạm điện thoại công cộng ở thành phố Suzhou, tỉnh Jiangsu (Minhhui.net)

2006-10-18-quitccp10.jpg
Một lời tuyên bố ly khai khỏi đảng Cộng sản Trung quốc được dán ở thành phố Batou, Khu nội Mông Cổ (Minhhui.net)


Bản tiếng Anh: http://www.theepochtimes.com/news/6-10-18/47123.html

Ngày đăng: 31-10-2006