Một quyển sách
đã truyền cảm hứng cho hơn 350 triệu người
thoái xuất khỏi Đảng Cộng Sản Trung Quốc

Hồng vệ binh thời mới “giải phóng toàn nhân loại”

Phóng viên Dương Nhật Đồ, thời báo Đại Kỷ Nguyên

Ngày 19-4-2004, khi các nhân sĩ dân chủ tổ chức Rước Đuốc Nhân Quyền ở Mỹ quốc, nhằm thức tỉnh người dân thế giới về thảm trạng vi phạm nhân quyền ở Trung Quốc, thì hàng trăm du học sinh Trung Quốc đã xuất hiện. Họ tung hô cờ của đảng cộng sản Trung Quốc, điên cuồng hò hét. Kết hợp với một số người Hoa bị đảng cộng sản Trung Quốc cài vào để tạo một khung cảnh náo loại. Những ai từng sống qua thời Đại cách mạng văn hoá, hẳn còn nhớ những thanh niên trẻ tuổi bị kích động bởi học thuyết bá chủ lừa phỉnh của đảng cộng sản Trung Quốc để tham gia Hồng Vệ Binh, và giờ đây khung cảnh đó lại tái hiện, thậm chí cả với những khẩu hiệu đặc trưng của Hồng Vệ Binh: “giải phóng toàn nhân loại”. Năm xưa Hồng Vệ Binh bị tẩy não bằng những học thuyết như: đấu tranh không phải chỉ tự giải phóng mà còn giải phóng toàn nhân loại, .v.v

805200125001823.jpgThanh niên, du học sinh hò hét với lá cờ đảng cộng sản Trung Quốc. 805200130581823.jpgKhẩu hiệu “giải phóng toàn nhân loại” thời hồng vệ binh.

805200130591823.jpg 805200131001823.jpg 805200131011823.jpg 805200138021823.jpg

805200131021823.jpgCảnh náo loạn của đám thanh niên bị kích động. 805200141061823--ss.jpg
Tổ chức lễ Rước Đuốc Nhân Quyền.

Nguyên bản: http://news.epochtimes.com/gb/8/5/20/n2124175.htm

Ngày đăng: 5-06-2008