Một quyển sách
đã truyền cảm hứng cho hơn 350 triệu người
thoái xuất khỏi Đảng Cộng Sản Trung Quốc

Tin Ảnh: Người theo Pháp Luân Công bị tấn công ở Flushing

Epoch Times – Ngày 28-05-2008

Các cuộc tấn công bạo lực lên các học viên Pháp Luân Công ở Plushing vẫn tiếp tục sảy ra vào thứ 2, Ít nhất một học viên bị đánh đập bởi một người đàn ông người Hoa trong bức anh dưới đây.

Tên cướp phá tấn công một học viên Falun Gong bị cảnh sát New York bắt giữ

Tên cướp phá tấn công một học viên Falun Gong bị cảnh sát New York bắt giữ. (The Epoch Times)

Tên cướp phá người Hoa trong đám đông

Tên cướp phá người Hoa trong đám đông. (The Epoch Times)

Học viên Pháp luân công bị đánh đập

Học viên Pháp luân công bị đánh đập. (The Epoch Times)

 (The Epoch Times)

(The Epoch Times)

(The Epoch Times)

(The Epoch Times)

(The Epoch Times)

(The Epoch Times)

(The Epoch Times)

(The Epoch Times)

Bản tiếng Anh: http://en.epochtimes.com/news/8-5-28/71094.html

Ngày đăng: 3-06-2008