Một quyển sách
đã truyền cảm hứng cho hơn 350 triệu người
thoái xuất khỏi Đảng Cộng Sản Trung Quốc

Illinois thông qua nghị quyết ”Quyền thoái xuất khỏi Đảng Cộng Sản Trung Quốc”

Nghị quyết trích dẫn sự đàn áp vi phạm nhân quyền của Trung Quốc, sự hỗ trợ các hành động khủng bố của Đảng Cộng Sản Trung Quốc

Thời Báo Đại Kỷ Nguyên-17/9/2005

Ủy ban hội đồng các ủy viên của hạt Cook đã thông qua một nghị quyết ủng hộ “Chín Bài Bình Luận Về Đảng Cộng Sản Trung Quốc” tại bang Illinois. (Thời Báo Đại Kỷ Nguyên)

Tuần trước Ủy ban hội đồng các ủy viên Illinois của hạt Cook đã thể hiện sự hỗ trợ của mình bằng việc thông qua một quyết định bảo vệ quyền của người Trung Quốc được thoái xuất khỏi Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Cuộc vận động thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức chi nhánh của nó hiện thời qua các phương pháp hòa bình, ví dụ như công khai các lời tuyên bố (thoái xuất) trực tuyến và các tờ rơi, đang biểu lộ mong muốn của người Trung Quốc được trốn thoát khỏi sự thống trị chuyên quyền của cộng sản. Những hành động này cũng cho thấy rõ quyết tâm của họ sử dụng các nỗ lực tận gốc rễ để kết thúc chế độ cộng sản kinh sợ. Từ khi Chín Bài Bình Luận Về Đảng Cộng Sản được xuất bản vào tháng 11 năm 2004 đã khơi dậy một làn sóng thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

Bây giờ với hơn 4,3 triệu thoái xuất khỏi ĐCSTQ, hạt Cook đã gia nhập trào lưu quốc gia và trên khắp thế giới chính thức công nhận bằng quyết định ảnh hưởng tích cực của “Chín Bài Bình Luận” đã đẩy mạnh cuộc vận động cho tự do ở Trung Quốc. Ông Joseph Mario Moreno, chủ tịch hiện thời của Ủy ban hội đồng các ủy viên hạt Cook, đã trình bày tài liệu lên ủy ban vào ngày 8 tháng 9 năm 2005. Ủy ban hội đồng các ủy viên đã bỏ phiếu nhất trí ủng hộ nghị quyết.

Thời Báo Đại Kỷ Nguyên lần đầu đề xuất nghị quyết này lên Ủy ban hội đồng hạt Cook vào tháng 6 năm 2005. Đã trải qua 3 tháng nghiên cứu trước khi nó cuối cùng được đưa ra để bỏ phiếu. Trong các vấn đề khác, nghị quyết đã trích dẫn sự phê phán hợp pháp của liên bang về sự đàn áp và vi phạm nhân quyền của Trung Quốc cũng như là nhận ra sự hỗ trợ các hành động khủng bố và đe dọa tấn công Mỹ bằng vũ khí hạt nhân và sinh học của Trung Quốc.

Ngày đăng: 7-10-2005