Một quyển sách
đã truyền cảm hứng cho hơn 350 triệu người
thoái xuất khỏi Đảng Cộng Sản Trung Quốc

Ukraina đặt câu hỏi về chủ nghĩa cộng sản

Shi Fang và Wang Hongji

Thời Báo Đại Kỷ Nguyên-24/9/2005

Hội nghị chuyên đề “Chín Bài Bình Luận” của Ukraina (Thời Báo Đại Kỷ Nguyên)

Sau đây là báo cáo về “Hội nghị chuyên đề về Chủ nghĩa cộng sản đe dọa hòa bình thế giới” được tổ chức tại Kiev, Ukraina vào ngày 16 tháng 9 năm 2005.

KIEV – ngày 16 tháng 9 năm 2005, một “Hội nghị chuyên đề về Chủ nghĩa cộng sản đe dọa hòa bình thế giới” đã được tổ chức trong Hội trường Tuổi Trẻ trong Cung điện Giáo viên tại thủ đô Kiev của Ukraina. Ông Boot Yurity Oleksandrovich – cựu chủ tịch của Đảng Dân Chủ Nhân Dân, cựu thành viên của đảng dân chủ tự do, hiện tại là chủ tịch của “Ủy ban bầu cử Ukraina” chi nhánh Kiev, và được xem là một chuyên gia chính trị và các vấn đề chính phủ ở Ukraina – đã có bài diễn văn tại hội nghị.

Chi nhánh và Đài kỷ niệm của Thời Báo Đại Kỷ Nguyên tại Ukraina – một tổ chức nhân quyền có tiếng tại Ukraina – đã tài trợ cho hội nghị. Hội nghị đã mang lại những phản hồi tích cực từ công chúng và cũng gây nên sự phản kháng từ đảng cộng sản còn lại ở Ukraina.

Giáo sư Shao Li từ Anh, ông Roman Krutsyk Mikolyevich – chủ tịch của Đài kỷ niệm và là cựu thành viên của quốc hội; ông Sergiyenko Oles Feodorovich – thành viên của hiệp hội những người nhiều tuổi của Đảng Cộng hòa Ukraina; bà Skoryk Olena Yevgenivna – trưởng ban biên tậ của “Tạp chí Một Lá Thư Ngỏ”; ông Boot Yuriy Oleksandrovich – chủ tịch ủy ban bầu cử Ukraina; và ông Mr. Pronyk Evgen Vasylyovich – chủ tịch của hiện hội người vi phạm chính trị Ukraina, đã được mời tới phát biểu. Trong số xấp xỉ một trăm người tham dự, có người từ các nhóm chính trị Ukraina, có người là đại diện cho các phương tiện truyền thông và tổ chức nhân quyền, đại diện cho nạn nhân và gia đinh từ thời kỳ cộng sản, và đại diện cho phương tiện truyền thông của cộng sản Ukraina và Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

“Chín Bài Bình Luận” và “Thoái Xuất Khỏi Đảng”

Giáo sự Shao Li – trưởng ban biên tập của Thời Báo Đại Kỷ Nguyên tiếng Anh tại Anh sử dụng hình ảnh và đồ thị để thuật lại “Chín Bài Bình Luận về Đảng Cộng Sản” được Thời Báo Đại Kỷ Nguyên xuất bản đã đem lại một làn sóng thoái xuất đảng trong người Trung Quốc và ảnh hưởng lên người Trung Quốc và chính trị thế giới thế nào. Ông đã chỉ ra rằng sự thức tỉnh như thế này trong người dân Trung Quốc báo hiệu sự kết thúc của chủ nghĩa cộng sản chuyên chế.

Giáo sư Shao Li cũng phân tích về tình trạng nhân quyền và kinh tế dưới sự thống trị của ĐCSTQ. Ông nói rằng khi các chính khác quốc tế liên hệ với Trung Quốc, họ thường coi Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ) là Trung Quốc hay người dân Trung Quốc. Nhiều người Trung Quốc cũng coi các chỉ trích về ĐCSTQ là chỉ trích Trung Quốc và người dân Trung quốc. Điều này thật là tai hại, bởi vì đối với Trung Quốc, không gì “ngoại bang” hơn là chủ nghĩa cộng sản, và đối với người dân Trung Quốc, các luật lệ chuyên chế áp lực cao là kẻ thù lớn nhất. Ông cũng chỉ ra rằng ĐCSTQ không thể đại diện Trung Quốc, thậm chí hơn nữa, ĐCSTQ không thể đại diện nhân dân Trung Quốc. Bất kể ở đâu, sự chuyên chế cộng sản là kẻ thù của người dân, và cũng là đe dọa lớn nhất cho hòa bình thế giới.

Ukraina đặt câu hỏi về chủ nghĩa cộng sản.

Ông Roman Krutsyk Mikolyevich – một thành viên của cuộc tuyển cử thứ hai của quốc hội và là giám đốc của viện nghiên cứu và giáo dục trong thời gian cuộc tàn sát tại Ukraina do Đảng Cộng Sản Xô viết (ĐCSXV) gây ra – đã làm nhân chứng cho sự tàn bạo của ĐCSXV trong cuộc đời của ông và thời kỳ lịch sử bi thảm mà ĐCSXV mang tới.

Để người dân Ukrainna không quên lịch sử bi thảm này và để gìn giữ ký ức cho những thế hệ sau, ông đã tham dự vào việc hình thành Đài kỷ niệm và đã tận tụy với nhiều hoạt động và chương trình giảng dạy về chiến dịhc “Không có quyền được quên”. Sử dụng “Ukraina đặt câu hỏi về chủ nghĩa cộng sản” làm nhan đề, ông đã giới thiệu mục đích và giá trị của Đài kỷ niệm trong diễn văn của mình và đã phơi bày các tội các chống lại người dân Ukraina mà ĐCSXV đã phạm vào từ năm 1917 tới năm 1991. Ông cũng tóm tắt lại các nỗ lực người dân Ukraina đã thực hiện để thoát khỏi chủ nghĩa cộng sản tà ác trong 14 năm qua, đặc biệt sau cuộc Cách Mạng Cam tháng 11 vừa rồi. Ông tin tưởng rằng nỗ lực của Ukraina trong việc thoát khỏi sự kiểm soát của ĐSCXV và các nỗ lực trong việc tiến tới dân chủ trong hòa bình cũng sẽ trở thành sự thực đối với tất cả các quốc gia cộng sản trên thế giới.

Một kinh nghiệm bi thảm của một người bất đồng chính trị trong thời cai trị của ĐCSXV

Ông Sergiyenko Oles Feodorovich – thành viên của hiệp hội những người nhiều tuổi của Đảng Cộng hòa Ukraina – là một người bất đồng chính trị trong thời cai trị của ĐCSXV. Chủ đề của bài diễn văn của ông là “Kinh nghiệm bi thảm của Ukraina trong thời kỳ thống trị của cộng sản”. Ông vạch mặt bản chất tà ác của ĐCSXV, trích dẫn những kinh nghiệm cá nhân của mình. So sánh với 10 triệu người dân Ukraina đã bị ĐCSXV tàn sát thì Sergiyenko có thể được coi là may mắn bởi vì ông còn sống sót. Trong thời kỳ cai trị của ĐCSXV, xấp xỉ một phần năm dân số Ukraina đã bị giết.

Quét sạch sự giáo dục tẩy não của chủ nghĩa cộng sản.

Bà Skoryk Olena Yevgenivna đang chịu trách nhiệm về các trường giáo dục mở tại Ukraina và là trưởng ban biên tập của tạp chí “Một Bức Thư Ngỏ” nổi tiếng. Tại hội nghị, bà đã đọc bài diễn văn về “Ảnh hưởng của nền giáo dục cộng sản trước đây lên sự phát triển của con người”. Bà đã phân tích và lấy ví dụ về các vấn đề vẫn còn tồn đọng từ ảnh hưởng của sự chuyên chế cộng sản trước đây lên hệ thống giáo dục hiện tại. Bà nhấn mạnh rằng hệ thống giáo dục cộng sản làm cho một người đánh mất chính mình, và tuyệt đối tuân theo sự lãnh đạo chuyên quyền của đảng cộng sản. Nó cực kỳ có hại cho sự phát triển của trẻ em cũng như là người lớn.

Hội nghị gây sốc cho ĐCSTQ.

Hội nghị đã nhận được các phản hồi tích cực từ các xã hội trên khắp thế giới. Đảng cộng sản Ukraina và đại sứ quán Trung Quốc cũng bị hội nghị làm cho bối rối. Văn phòng của đại sứ quán Trung Quốc chịu trách nhiệm về phương tiện truyền thông tin tức đã gọi nhà tổ chức của hội nghị yêu cầu họ không tổ chức hội nghị, vì nó không có lợi cho Trung Quốc. Nhà tổ chức đã trả lời: “Chủ đề của hội nghị này là chủ nghĩa cộng sản gây nguy hiểm cho nhân quyền và hòa bình thế giới. Nói về nhân quyền và tội ác của đảng cộng sản là có lợi cho người dân Trung Quốc.

Ngày đăng: 10-10-2005