Một quyển sách
đã truyền cảm hứng cho hơn 350 triệu người
thoái xuất khỏi Đảng Cộng Sản Trung Quốc

Nhận ra bản chất của Trung Cộng, tôi từ bỏ vai trò Đảng viên

[DAJIYUAN 18-7-2005] Khi tôi 5 tuổi cha mẹ tôi đã mất bởi cuộc đàn áp chính trị của Đảng Cộng Sản Trung Quốc. Được thụ giáo bởi Mao Trạch Đông trong suốt cuộc Cách mạng văn hoá, tôi đã được gửi đến một vùng nông thông của tỉnh Hắc Long Giang để nhận được sự “giáo dục lại”. Một lần khi tôi đang vác cây ngang lưng thì cây rơi vào chân tôi và bị thương nặng. Từ đó đến nay đầu gối của tôi phải chịu sự đau đớn. Sau này, trong công việc, tôi đã làm tốt công việc đàm phán với những công ty nước ngoài , giúp Trung Quốc tiết kiệm hàng triệu đôla từ những dự án quốc gia quan trọng…Tôi chưa bao giờ ân hận vì đã hy sinh và đòi hỏi từ sự nỗ lực mà tôi đã làm, tôi nghĩ đó là trách nhiệm phải đóng góp cho quốc gia mình.

Gần đây, sau khi xem tài liệu của chương trình truyền hình Tân Đường Nhân NTDTV ”Chín bài bình về Đảng cộng sản” tôi bắt đầu suy nghĩ lại về những kinh nghiệm sống của mình dưới Đảng cộng sản Trung Quốc. Những tài liệu rất hay và nó mô tả trung thực lịch sử của Trung Quốc. Tôi có rất nhiều những kinh nghiệm trực tiếp vốn có liên quan được mô tả ở đó. Dưới chế độ của Đảng cộng sản, không một ai dám đưa ra những ý kiến, tiếng nói khác. Những năm giáo dục ở Trung Quốc chỉ dạy chúng tôi không được phản đối lại bất kỳ thứ gì. Chẳng phải đây là chế độ độc tài? Trong khi công dân của các quốc gia khác được tự do ngôn luận mà không sợ phải chịu hậu quả. Giống như một thành viên của Trung cộng trong nhiều năm, tôi thấy thế nào là tham nhũng và bất công, Đảng thực ra là như vậy. Đây là điều rất đau khổ so với những gì tôi từng mong đợi lúc đầu. Một người vẫn còn là Đảng viên, người đó sẽ không còn hy vọng gì ở Trung Cộng.

Tôi đang sống ở nước ngoài trong những năm gần đây, và cũng không đóng Đảng phí nữa; tôi vẫn cảm thấy mình vẫn là Đảng viên. Vậy, bây giờ tôi trân trọng tuyên bố tôi thoái xuất khổi Trung Cộng tà ác và những tổ chức liên quan đến nó. Tôi muốn trở thành một công dân Trung Quốc lương thiện.

Tôi xin trân trọng cảm ơn Thời báo Đại Kỷ Nguyên và Đài truyền hình Tân Đường Nhân đã cho chúng tôi cơ hội nhận ra bản chất của Trung Cộng, lịch sử Trung Quốc và bản thân. Đây là sự bắt đầu cho những hy vọng cho Trung Quốc và tất cả công dân Trung Quốc.

Liu Liqiang
Từ Tây Ban Nha
Ngày 15 tháng 7 năm 2005

Ngày đăng: 9-08-2005