Một quyển sách
đã truyền cảm hứng cho hơn 350 triệu người
thoái xuất khỏi Đảng Cộng Sản Trung Quốc

Thịnh Tuyết: Gởi Dương Xuân Hồng,Thượng Vĩ Lệ,Cao Oanh Oanh,Dương Dại Lợi………

—–Cả đến tất cả đàn bà bị sỉ nhục,bị tàn hại và tất cả đàn ông giết chóc bạo ngược khát máu lẫn người dân lạnh nhạt thờ ơ lặng tiếng đứng xem.
Tác Giả Thịnh Tuyết

Người ta thường nói
Thơ ca nên kích tình hào phóng hoặc uyển ước ỷ nỉ
Ngâm vịnh tịch dương thần lộ khinh phong tế vũ
Trữ tán hoan ái ly tình khổ luyến hữu nghị
Khiến người hoài cảm, khiến người hưởng thụ, khiến người trầm mê

Nhưng mà…..
Nhưng mà đối diện bạn
Đối diện với thi thể của bạn
Đối diện với lưỡi của bạn bị cắn đi
Không động vô thanh của môi hồng muốn tỏ lời
Đối diện với nhũ phòng của bạn bị khoét đi
Tàn tổn huyết ô của đồng thể ngưng chi
Đối diện với tứ chi của bạn bị chiết đoạn
Sửu lậu cơ khuyết của đình đình ngọc lập
Đối diện với bạn ha
Đối diện với âm đạo của bạn bị xé rách bị giằm nát bị đâm lủng bị bạo lệ…
Bị kiểu dã thú chiếm hữu bị kiểu dã thú giày vò bị kiểu dã thú hủy bỏ
lại bị giống như dã thú vậy mà bạo phơi tại trước mặt đại chúng vô tình như dã thú
lạnh lùng khát máu lừa tụ
Bị thờ ơ chỉ điểm bị điên cuồng nhục mắng bị cười đùa bình nghị

Đàn bà ha
Chị em tội nghiệp của tôi đồng loại khả bi của tôi
Câu thơ của tôi thô tục rối loạn không thành câu ngôn
giọng ca của tôi nghẹt ngào âm thanh không thành âm luật

Dương Xuân Hồng, Thượng Vĩ Lệ, Cao Oanh Oanh, Dương dại Lợi…….
Còn có còn có còn có rất nhiều không biết tên
Còn có còn có còn có rất nhiều đang chết đi

Người ta nhứt định đã thấy khinh thường và khinh bỉ của bạn
Tuổi trẻ như bạn phải kháng cự uy hiếp của quyền thế
Người ta nhứt định đã thấy quật cường và bất khuất của bạn
Nhu nhượng như bạn phải bảo vệ thuần kiết và mỹ lệ của chính mình
Người ta nhứt định đã thấy cuối cùng cố sức phản kháng của bạn
Tôn nghiêm giống như sinh mạng vậy
Là đạo lý của con người tốt lành sống tiếp

Người ta nhứt định đã thấy máu ô toàn thân hơi thở thoi thóp của bạn
Ngã xuống đi ngã xuống đi

Giãy giụa của bạn gào thét của bạn cầu cứu nát tim bể phổi của bạn
Cố sức với quyết tuyệt kháng cự của bạn
Chôn vùi ở trong bạo ngược ùn ùn kéo đến
Tiêu tan ở trong chết lặng của màn sắt như thùng

Không có người cứu bạn
Không có người cứu bạn

Chung quanh đã bố đầy hung thủ và thế lực cường mạnh của chúng
Bên ngoài đều là khách xem đã đạt thành mặc khế với hung thủ

Tuổi trẻ là bi kịch ngoại trừ bán thân nương tựa
đẹp đẽ là tai họa ngoại trừ hiến mị chịu khuất
Tuổi trẻ đẹp đẽ còn phải tự ái tự tôn
Thì là không biết điều
Tự đoạn con đường sống tiếp tục

Chúng nó đã nói
Ai bảo bạn sanh tại Trung quốc
Trong thế giới ấy chỉ có sài lang và cừu non
Vứt bỏ tất cả tôn nghiêm của tự do luân lý đi
Không làm sài lang thì chỉ có thể làm cừu non
Củng nhường tất cả thiện ý của thương hại đồng tình đi
Không làm chủ nô lệ thì chỉ có thể làm nô lệ

Trung Quốc là thế giới của một bộ phận người chủ tể tất cả
Trung Quốc là thế giới của một bộ phận người khác chỉ có thể bị tể sát
Không có phải trái thiện ác công lý chánh nghĩa
Quyền lực là thiên kinh tiền bạc là địa nghĩa
Không quyền không tiền thì cút đến địa ngục đi

14-2-2007

Đăng ngày 08/03/2007

Ngày đăng: 8-03-2007