Một quyển sách
đã truyền cảm hứng cho hơn 350 triệu người
thoái xuất khỏi Đảng Cộng Sản Trung Quốc

Thời Báo Đại Kỷ Nguyên xuất bản loạt bài ’Giải Tán Văn Hóa Đảng’

09/11/2006
Thời báo Đại Kỷ Nguyên – Ngày 17/10/2006
Giải Tán Văn Hóa Đảng’: Loạt bài xuất bản mới dịch trực tiếp từ bản gốc Hoa ngữ.

Lịch sử Đảng Cộng Sản Trung Quôc (ĐCSTQ) là một lịch sử nói láo và bạo tàn.

ĐCSTQ nói láo theo hai lối: ĐCSTQ bao che và xuyên tạc sự thật và làm cho người ta tiêm nhiễm tiêu chuẩn (lối) suy xét độc ác và lề lối lý luận xuyên tạc. Một mặt, nói láo bằng bạo lực, bằng bạo quyền mà ĐCSTQ đã chiếm đoạt; một mặt khác, sử dụng tất cả tài nguyên mà ĐCSTQ nắm độc quyền. Ví vậy, người ta bị bắt buộc phải chìm ngập trong lề lối lý luận của ĐCSTQ, ngay từ khi mới sinh ra đời, ngay cả trước khi mở miệng nói tiếng nói đầu tiên, hay kể từ khi bộ não ghi nhận ký ức đầu tiên.

Cứ thế, không những người ta không có cách gì để hiều rõ sự thật, họ phải chấp nhận những tiêu chuận của ĐCSTQ để phân biệt phải trái, phải theo lối lý luận của ĐCSTQ để giải thích những hành vi của Đảng, phải sử dụng phong độ đã được điều kiện hóa theo ĐCSTQ mà diễn đạt ý kiến, và ngay cả chỉ trích ĐCSTQ bằng chính ngôn từ của nó. Vì vậy, cái gọi là ‘Văn Hóa Đảng’ đã nhập vào trong từng tế bào (phân tử) xã hội, và người ta không ý thức được mình đã bị lún sâu (tràn ngập) tới mức độ nào.

Môi trường do Văn Hoá Đảng thiết dựng nên đã giúp cho ĐCSTQ tồn tại và hành ác. Dưới Văn Hóa Đảng, tim óc và tâm tánh con người hoàn toàn bại hoại, và mọi khía cạnh đời sống con người trong xã hội, gia đình, giáo dục, việc làm và mọi sự tương giao đều xa lệch với trạng thái bình thường của con người. Điều này đã trực tiếp làm cho mọi phương diện đời sống con người bị hư hỏng. Một tính cách đặc thù quan trọng của văn hóa là tính di truyền của nó. Một nền văn hóa ma (tà ác) không thể nuôi dưỡng được một xã hội lành mạnh, hay một hê thống chính trị vị tha, cũng không dẫn tới một quốc gia hùng cường được. Vì vậy, chúng ta nhất quyết phải giải tán Văn Hóa Đảng. Nếu không thì chất độc dược của nó sẽ tiếp tục làm hại nhân dân Trung Quốc.

Văn Hóa Đảng kéo theo nó những sắc thái đặc trưng của một hệ thống sinh thái phức tạp như là tính “”dung sai”, tính “tự thích ứng” và thậm chí tính “”tự sinh sản”. Sự tan biến của một yếu tố hay một vài yếu tố không hẳn dẫn đến sự đổ vỡ toàn bộ hệ thống. Một số ý niệm xem có vẻ đơn giản, ngôn từ, phong thái mực thước của Văn Hoá Đảng tất cả đều được hỗ trợ bởi đủ thứ dối trá, lý luận giả trá, những tiêu chuẩn sai lầm về phải trái. Những yếu tố này đã được phối hợp lại để hỗ trợ hay được hỗ trợ bởi Văn Hóa Đảng. Mỗi khi yếu tố này bị lộ diện thì những yếu tố khác liền thay vào bổ túc, nhằm duy trì sự sống còn của hệ thống Văn Hoá Đảng. Để giải thể toàn bộ Văn Hoá Đảng, vi vậy, chúng ta cần sự vận động có hệ thống, phân tách, và sự phản hồi đối với nó.

Ban Biên Tập The Epoch Times sẽ đảm nhận trách nhiệm này. Chúng tôi sẽ phân tách lịch sử, nguyên do, lối diễn đạt, và sự tác hại gây bởi Văn hóa Đảng trong lúc chúng ta thảo luận về Văn hóa Trung Quốc trung thực. Những phân tách này sẽ được xuất bản trong loạt bài có đề tựa “Giả Tán Văn Hóa Đảng”. Chúng tôi hy vọng, với sự tạo dựng lại (tái lập) đạo đức và văn hóa, nước Trung Quốc, sau 85 năm bị ĐCSTQ lợi dụng, sẽ nhẹ nhàng tiến tới một tân kỷ nguyên thịnh vượng và tự do.

Ngày đăng: 8-11-2006