Một quyển sách
đã truyền cảm hứng cho hơn 350 triệu người
thoái xuất khỏi Đảng Cộng Sản Trung Quốc

Tin ảnh từ Colorado phản đối trại tập trung Tô Gia Đồn đàn áp học viên Pháp Luân Công

20/03/06

Ngày 16/03/06, các học viên vùng Denver đã tập trung để tuyệt thực phản đối những hành động dã man xảy ra tại Trại tập trung Tô Gia Đồn, Trung Quốc, đối với các học viên Pháp Luân Công đang bị giam cầm nơi đó, cũng như phản đối chính sách diệt chủng của chế độ cộng sản Trung Quốc.

Ngày đăng: 20-03-2006