Một quyển sách
đã truyền cảm hứng cho hơn 350 triệu người
thoái xuất khỏi Đảng Cộng Sản Trung Quốc

Văn bản ghi chép các cuộc điều tra bằng điện thoại về hoạt động mổ cắp tạng các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc

08/08/2006
Phụ lục 14 của “Báo cáo về việc tố cáo hoạt động mổ cắp tạng các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc”

1) Trung tâm giam giữ thành phố Mijiang, tỉnh Heilongjiang (ngày mùng 8 tháng 6 năm 2006):

M: Các anh có người cấp [tạng] là các học viên Pháp Luân Công không?

Ông Li: Vâng, chúng tôi vẫn thường có.

M: … thế bây giờ thì sao?

Ông Li:… Có.

…..

M: Chúng tôi có thể đến để chọn, hoặc các anh có thể cung cấp trực tiếp cho chúng tôi không?

Ông Li: Chúng tôi cung cấp cho anh.

M: Giá cả thế nào?

Ông. Li: Chúng ta thảo luận sau khi anh đến.

……

M: Các anh có bao nhiêu [người cấp tạng là học viên Pháp Luân Công] dưới 40 tuổi?

Ông Li: Khá ít.

……

M: Họ là nam hay nữ?

Ông. Li: Nam
……

M: Bây giờ, đối với … [các tù nhân] Pháp Luân Công nam, các anh có bao nhiêu người?

Ông Li: Bây giờ chúng tôi có 7, 8, ít nhất 5 hay 6.

M: Họ đến từ nông thôn hay thành phố?

Ông Li: Nông thôn.

(2) Chuyên khoa cấy ghép bệnh viện Zhongshan Thượng Hải (ngày 16 tháng 3 năm 2006):

M: Xin chào? Anh là một bác sĩ?

Bác sĩ: Vâng….

……

M: … Như vậy tôi phải đợi bao lâu [để phẫu thuật cấy ghép]?

Bác sĩ: Khoảng 1 tuần sau khi anh đến…

M: Có loại bộ phận khác lấy từ [học viên] Pháp Luân Công? Tôi nghe nói rằng chúng rất tốt.

Bác sĩ: Của chúng tôi tất cả đều thuộc các loại đó.

3) Bệnh viện cấy ghép gan thành phố Qianfoshan, tỉnh Shandong (ngày 16 tháng 3 năm 2006):

Nhân viên tiếp tân: Chờ một chút. Tôi sẽ gọi một bác sĩ cho anh.

Bác sĩ: Xin chào. Anh thế nào?

M: … Anh đã làm [những ca mổ này] bao lâu rồi?

Bác sĩ: … Trên 4 năm.

M: Nguồn cấp gan … những cái từ [học viên] Pháp Luân Công, tối muốn hỏi liệu các anh có các loại đó không?

Bác sĩ: Được thôi nếu anh đến đây.

M: Như vậy điều đó nghĩa là các anh có chúng?

Bác sĩ: … Trong tháng 4, sẽ có nhiều người cung cấp loại này… bây giờ, dần dần, chúng tôi có ngày càng nhiều.”

M: Tại sao lại sẽ có nhiều trong tháng 4?

Bác sĩ: Điều này tôi không thể giải thích cho anh…

4) Bệnh viện Minzu thành phố Nanning ở khu tự trị Guangxi (ngày 22 tháng 3 năm 2006):

M: Các anh có thể tìm các cơ quan [trong cơ thể] từ các học viên Pháp Luân Công không?

Bác sĩ Lu: Hãy để tôi nói với anh rằng, chúng tôi không có cách nào để lấy [chúng]. Bây giờ lấy chúng khá khó ở Guangxi. Nếu anh không thể đợi, tôi gợi ý là anh tới Guangzhou bởi vì họ lấy các bộ phận đó rất dễ. Họ có thể tìm kiếm chúng trên toàn quốc. Khi họ thực hiện cấy ghép gan, họ có thể lấy thận cho anh cùng một lúc, vì thế đối với họ làm việc đó rất dễ. Rất nhiều nơi khan hiếm nguồn cung cấp tới chỗ họ để được giúp đỡ.

M: Tại sao họ lấy lại dễ?…

Lu: Bởi vì họ là một viện đặc biệt. Họ liên lạc với hệ thống pháp luật dưới danh nghĩa của toàn bộ trường đại học.

M: Như thế thì họ sử dụng các cơ quan trong cơ thể từ các học viên Pháp Luân Công?

Lu: Chính xác…

…..

M: … Những gì các anh sử dụng trước đây [các cơ quan trong cơ thể từ các học viên Pháp Luân Công], chúng là từ trung tâm giam giữ hay nhà tù?

Lu: Từ các nhà tù.

M: … Và là từ các học viên Pháp Luân Công khỏe mạnh …?

Lu: Chính xác. Chúng tôi chọn những người khỏe bởi vì chúng tôi bảo đảm chất lượng trong phẫu thuật của chúng tôi.

M: Điều đó nghĩa là các anh tự chọn lựa các cơ quan trong cơ thể.

Lu: Chính xác…

……

M: Thông thường người cung cấp tạng bao nhiêu tuổi?

Lu: Thông thường ở độ tuổi 30.

M: … Như thế thì các anh sẽ tới nhà tù để tự lựa chọn?

Lu: Chính xác. Chúng tôi phải lựa chọn nó.

M: Nếu người được chọn không muốn rút máu ra thì sao?

Lu: Anh ta chắc chắn sẽ cho chúng tôi làm việc đó.

M: Như thế nào?

Lu: Họ chắc chắn sẽ phải tìm một cách. Anh lo lắng về cái gì vậy? Anh không nên quan tâm chút nào về những cái này . Họ có các thủ tục của họ.

M: Người đó có biết rằng cơ quan trong cơ thể của anh ta sẽ bị cắt lấy không?

Lu: Không, anh ta không biết.

5) Trung tâm cấy ghép gan bệnh viện Đại Học Jiaotong Thượng Hải (ngày 16 tháng 3 năm 2006):

M: Tôi muốn biết [bệnh nhân] phải đợi bao lâu [để được ghép gan].

Bác sĩ: Nguồn cung cấp các cơ quan trong cơ thể chúng tôi có, chúng tôi có mỗi ngày. Chúng tôi làm chúng mỗi ngày.

M: Chúng tôi muốn những cái còn sống, mới.

Bác sĩ Dai: Tất cả chúng đều sống, tất cả đều còn sống…

M: Các anh đã thực hiện bao nhiêu [ca ghép gan] ?

Bác sĩ Dai: Chúng tôi đã thực hiện 400 tới 500 trường hợp… Việc chính của anh là tới đây, chuẩn bị tiền, đủ tiền, và đến đây.

M: Giá bao nhiêu?

Bác sĩ Dai: Nếu mọi việc xuôn sẻ, nó khoảng RMB 150000 … RMB 200000.

M: Tôi phải đợi bao lâu?

Bác sĩ Dai: Tôi cần kiểm tra mẫu máu của anh… Nếu anh đến hôm nay, tôi có thể làm nó cho anh trong 1 tuần.

M: Tôi nghe nói một số đến từ những người luyện tập Pháp Luân Công, những người này rất khỏe mạnh.

Bác sĩ Dai: Vâng, chúng tôi có. Tôi không thể nói rõ cho anh qua điện thoại.

M: Nếu anh có thể tìm cho tôi loại này, tôi sẽ đến rất sớm.

Bác sĩ Dai: Được thôi. Xin hãy đến.

M: … Họ của anh là gì?…

Bác sĩ Dai: Tôi là bác sĩ Dai.

6) Trung tâm cấy ghép cơ quan Đại Học Y Zhengzhou tỉnh Henan (ngày 14 tháng 3 năm 2006):

Bác sĩ Wang: … Chắc chắn, [cơ quan trong cơ thể] khỏe mạnh… Nếu nó không khỏe mạnh, chúng tôi sẽ không lấy nó.

M: Tôi đã nghe nói rằng những quả thận từ các học viên Pháp Luân Công là tốt hơn. Các anh có chúng không?

Wang: Vâng, vâng, chúng tôi đã chọn lấy tất cả những quả thận khỏe mạnh và trẻ…

M: Đó là loại mà luyện tập loại [Pháp Luân] Công này.

Wang: Về vấn đề này, anh có thể tin chắc. Xin lỗi tôi không thể nói với anh nhiều trên điện thoại.

M: Các anh lấy [chúng] từ thành phố?

Wang: … Chúng tôi có những cái tại đây và những cái từ thành phố.

……

M: Họ của anh là gì?

Wang: Vương.

(7) Trung tâm cấy ghép Phương Đông (cũng được gọi là bệnh viện Trung Tâm Số 1 thành phố Tianjin), thành phố Tianjin, (ngày 15 tháng 3 năm 2006):

N: Đó có phải là Bác sĩ trưởng Song?

Song: Vâng, xin nghe đây.

……

N: Bác sĩ của cô ấy nói với cô ấy rằng thận khá tốt bởi vì anh ta [người cung cấp] luyện tập … Pháp Luân Công.

Song: Tất nhiên. Chúng tôi có tất cả những người còn thở và với tim đập… Đến tận bây giờ, năm nay, chúng tôi có hơn mười quả thận, hơn mười quả thận như thế.

N: Hơn mười quả thận loại này? Bà có ý là những thân thể còn sống?

Song: Vâng, đúng vậy.

8) Bệnh viện Tongji thành phố Wuhan, thành phố Wuha, tỉnh Hunan (ngày 30 tháng 3 năm 2006):

N: Các anh có thể làm bao nhiêu [ca ghép thận] một năm?

Nhân viên: … Khoa của chúng tôi là một khoa thực hiện nhiều nhất trong toàn tỉnh Hubei.
Chúng tôi làm rất nhiều nếu những người cung cấp các cơ quan [trong cơ thể] đủ đáp ứng.

N: … Chúng tôi hy vọng những người cung cấp thận vẫn sống. [Chúng tôi] đang tìm kiếm cấy ghép các cơ quan trong cơ thể sống từ tù nhân, ví dụ như là dùng các thân thể còn sống từ các tù nhân luyện tập Pháp Luân Công. Điều đó có được không?
Nhân viên: Không thành vấn đề.

(9) Bệnh viện đa khoa Khu quân đội Guangzhou, tỉnh Guangdong (ngày 12 tháng 4 năm 2006):

N: Có phải bác sĩ Zhu… không?

Zhu: Vâng, tôi đây.

N: Tôi từ bệnh viện 304. … Tôi có hai người họ hàng ở bệnh viện 304. Bây giờ chúng tôi không có đủ nguồn cung cấp thận. Chúng tôi đã làm nhiều [ca ghép thận] trong năm 2001, 2002, 2003,…

Zhu: Đúng…

N: Chúng tôi thấy rằng thận từ những người khỏe và [học viên] Pháp Luân Công là tốt hơn.
Về bệnh viện của anh, về những quả thận từ Pháp Luân Công thì sao?

Zhu: Chúng tôi có rất ít thận từ Pháp Luân Công.

N: Nhưng các anh vẫn có chứ?

Zhu: Không khó cho mẫu [máu] B. Nếu anh đến đây, chúng tôi có thể sắp xếp việc đó nhanh, nhất là trước ngày mùng 1 tháng 5.

N: Sẽ có một lô trước ngày mùng 1 tháng 5 phải không?

Zhu: Nhiều lô.

N: Các anh có sau ngày mùng 1 tháng 5 không?

Zhu: Sau mùng 1 tháng 5 anh có thể cần phải đợi đến tận ngày 20 tháng 5 hoặc muộn hơn.

……

(10) Trung tâm giam giữ số 1 của thành phố Qinhuangdao, tỉnh Hebei (ngày 18 tháng 5 năm 2006):

N: Đây có phải là Trung tâm giam giữ số 1 của thành phố Qinhuangdao không?

Nhân viên: Có chuyện gì thế?

N: Chúng tôi đang làm cấy ghép thận và chúng tôi không có đủ tạng.

Nhân viện: Anh không cần gọi đến đây. Anh chỉ cần gọi tòa án.

N: Tòa án nào?

Nhân viên: Đó là Tòa án Nhân dân Trung thẩm. Anh cần nói với họ về việc như vậy.

N: Vào năm 2001, các anh đã cung cấp tạng sống từ những người khỏe và trẻ luyện tập Pháp Luân Công….

Nhân viên: Anh không cần nói về thời gian đó. Đã nhiều năm rồi. Bây giờ việc đó là với tòa án. Anh chỉ cần gọi họ.

11) Trung tâm giam giữ số hai của thành phố Qinhuangdao tỉnh Hebei (ngày 18 tháng 5 năm 2006):

……

N: … Tôi thắc mắc liệu các anh vẫn có các nguồn cấp tạng sống từ những người ví dụ như những người luyện tập Pháp Luân Công không?

Nhân viên: Không, ngay bây giờ chúng tôi không có [tạng] Pháp Luân Công. Có rất ít người – hầu như không. Trong những năm đầu những năm 200 có nhiều [tạng] Pháp Luân Công.

……

12) Tòa án nhân dân trung thẩm Quihuangdao tỉnh Hebei (ngày 18 tháng 5 năm 2006):
……

N: … Tòa án của anh có thể cung cấp cho chúng tôi một số thận sống từ những người trẻ và khỏe không?

Nhân viên: Bất kể tốt hay xấu, chúng tôi không có. Không có vụ xử tử nào sau lễ hội mùa xuân….

N: … Ý tôi là thận sống từ những người trẻ và khỏe luyện tập Pháp Luân công.
Các anh có rất nhiều vào năm 2001…

Nhân viên: Chúng tôi có trước…

N: … Không chỉ những người bị xử tử – tạng sống như là Pháp Luân Công …?

……

Nhân viên: Không, những gì anh nói là vào năm 2001. Chúng ta phải đối mặt với thực tế bây giờ….

13) Cục tội phạm số 1 của Tòa án nhân dân trung thẩm Jinzhou (ngày 23 tháng 5 năm 2006):

N: Bắt đầu từ năm 2001, chúng tôi luôn luôn [có] thận từ những người trẻ và khỏe luyện tập Pháp Luân Công từ các trung tâm giam giữ và tòa án… Tôi thắc mắc ngay bây giờ liệu các anh vẫn có những cái tạng như thế ở tòa án của các anh không?

Nhân viên: Điều đó phụ thuộc vào các phẩm chất của các anh. Nếu các anh có các phẩm chất tốt, chúng tôi có thể vẫn cung cấp một số…

N: Chúng tôi sẽ được lấy chúng, hay là các anh sẽ chuẩn bị chúng?

Nhân viên: Theo kinh nghiệm trước, chính là các anh sẽ tới đây để lấy chúng.

N: … Phẩm chất gì mà chúng tôi cần phải có?

Nhân viên: … Bây giờ chúng ta hãy nói năm nay là rất khó so với các năm trước. Năm nay tình hình rất gay go… Chính sách rất chặt. Nhiều năm trước chúng tôi có quan hệ tốt với Bắc Kinh, nhưng gần đây rất căng… Nó đều là về các lợi ích lẫn nhau…

14) Tòa án nhân dân cấp cao Kunming (ngày 31 tháng 5 năm 2006):

N: … Chúng tôi đã tiếp xúc với tòa án của các anh nhiều lần vào năm 2001. Tòa án các anh có thể cung cấp cho chúng tôi thận sống như thế từ những người học viên Pháp Luân Công trẻ và khỏe như thế … không?

Nhân viên: Tôi không chắc chắn về điều đó. Những việc như thế liên quan đến các bí mật quốc gia. Tôi không nghĩ đây là cái gì đó mà chúng ta có thể nói đến trên điện thoại. Nếu anh muốn biết nhiều thông tin về những thứ như thế này, anh nên tiếp xúc với chúng tôi chính thức, được không?

Bản tiếng Anh: http://investigation.redirectme.net/ (Phần phụ lục)

Ngày đăng: 8-08-2006